Chuyen doi vi tri hang ngan luot can bo, vien chuc de ngan tham nhung hinh anh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Trong năm 2019 và quý 1/2020, Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác hơn 2.350 trường hợp là cán bộ, công chức, viên chức các chức danh tư pháp-hộ tịch, văn hóa-xã hội, kế toán, thủ quỹ, xây dựng, địa chính-nhà đất, y tế, thủ kho thuộc các ngành hải quan, thanh tra nhà nước, thanh tra xây dựng...

Việc này góp phần ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Đây là đánh giá của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sau hơn 1 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng tham nhũng, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Theo Ủy ban Nhân dân thành phố, các sở, ban, ngành, quận, huyện và các đơn vị trực thuộc đã xây dựng kế hoạch thực hiện rà soát, lập danh sách những trường hợp định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo quy định, phù hợp với từng ngành, từng lĩnh vực, chuyên môn, sở trường công tác; trong đó chú trọng chuyển đổi đối với các vị trí việc làm dễ phát sinh tiêu cực, nhũng nhiễu.

Việc này nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật của cán bộ, công chức, viên chức; vai trò, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu trong tổ chức thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức để phòng ngừa tham nhũng.

Theo ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động rà soát, nhận diện nguy cơ tham nhũng theo vị trí việc làm, vị trí công tác, chỉ đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp, có dư luận, biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu, để tồn đọng nhiều hồ sơ hành chính-tư pháp.

[TP.HCM thi hành kỷ luật Đảng một số tổ chức, cá nhân vi phạm]

Cán bộ, công chức, viên chức công tác trong các lĩnh vực kế toán, thủ quỹ, thanh tra xây dựng, đăng ký đất đai, địa chính-nhà đất, thủ kho, quản lý thị trường, thuế, hải quan và cán bộ, công chức, viên chức phụ trách kế toán, tài chính tại các đơn vị thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục.

Các cơ quan chức năng của thành phố cũng đã tiến hành rà soát, xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách pháp luật thuộc phạm vi quản lý; nhận diện nguy cơ tham nhũng theo vị trí việc làm; thực hiện các biện pháp kiểm tra, giám sát; khắc phục ngay những sơ hở có thể gây phiền hà, sách nhiễu đối với người dân, doanh nghiệp.

Cùng với đó, rà soát thủ tục hành chính theo hướng tinh giản, loại bỏ ngay các thủ tục không cần thiết, rườm rà, khó thực hiện, rút ngắn thời gian, đưa ra lộ trình giải quyết; không yêu cầu người dân, doanh nghiệp bổ sung hồ sơ, tài liệu quá 1 lần sau khi tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính...

Thành phố tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả của đường dây nóng (088.247.247), hộp thư điện tử (duongdaynong@tphcm.gov.vn).

Thành phố đã tiếp nhận 6.787 thông tin (các cơ quan đã giải quyết 5.382 thông tin).

Cùng với việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ảnh liên quan đến thủ tục hành chính, những vấn đề phát sinh trên mọi mặt của đời sống xã hội trên địa bàn thành phố, đường dây nóng, hộp thư điện tử của thành phố còn tập trung tiếp nhận những thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà của cán bộ, công chức đối với người dân, doanh nghiệp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để xử lý theo quy định.

Ủy ban Nhân dân thành phố đã ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố.

Trong năm 2019, có 1.028 đơn vị đã được kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức. Qua kiểm tra, thành phố phát hiện 12 trường hợp vi phạm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp./

H.Tuấn (TTXVN/Vietnam+)