Co ban hoan thanh cong tac chuan bi thanh lap Cong dong ASEAN hinh anh 1(Nguồn: AP)

Hướng tới thành lập Cộng đồng ASEAN vào cuối năm nay, các nước thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã và đang đẩy nhanh việc hoàn thành các mục tiêu và các biện pháp đề ra trong lộ trình xây dựng Cộng đồng.

Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh cho biết kể từ khi ASEAN thông qua Lộ trình tổng thể xây dựng Cộng đồng cũng như 3 Lộ trình xây dựng Cộng đồng trên 3 trụ cột gồm Chính trị-An ninh, Kinh tế và Văn hóa-Xã hội, đến thời điểm cuối tháng 10, ASEAN đã thực hiện được 97% các biện pháp đề ra. Trụ cột Chính trị-An ninh đã đưa vào thực hiện được 100% biện pháp. Trụ cột Văn hóa-Xã hội cũng đưa vào thực hiện được 100% các biện pháp. Trụ cột Kinh tế đã thực hiện được 93% các biện pháp.

Như vậy, ASEAN đã cơ bản hoàn thành được hầu hết các biện pháp đề ra trong quá trình thực hiện Lộ trình xây dựng Cộng đồng.

Ngày 22/11, lãnh đạo ASEAN sẽ thông qua Tuyên bố thành lập Cộng đồng, đồng thời thông qua 3 văn kiện quan trọng là 3 lộ trình xây dựng Cộng đồng cho 3 trụ cột cụ thể và thông qua Tầm nhìn sau năm 2015 nghĩa là Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, với tinh thần trọng tâm là xây dựng một Cộng đồng ASEAN hướng tới người dân và thực sự lấy người dân làm trọng tâm.

Tuy nhiên, theo Tổng thư ký Lê Lương Minh, trong số 97% các biện pháp trong tổng thể các biện pháp của Lộ trình xây dựng Cộng đồng mà ASEAN đã và đang thực hiện được, có nhiều biện pháp cần phải tiếp tục thực hiện và đây cũng là những biện pháp đa dự án. Ví dụ, trong Cộng đồng Văn hóa-Xã hội, mặc dù đã đưa vào thực hiện 100% các biện pháp, nhưng 97% các biện pháp này cần phải tiếp tục thực hiện trong giai đoạn sau năm 2015. Nhiều biện pháp trong Lộ trình xây dựng Cộng đồng Chính trị-An ninh cũng cần phải thực hiện sau năm 2015.

Đặc biệt, trong Lộ trình xây dựng Cộng đồng Kinh tế, mặc dù đã thực hiện được 93% nhưng là 93% các biện pháp ưu tiên, nghĩa là 506 biện pháp ưu tiên, trong khi tổng thể tất cả các biện pháp đề ra trong lộ trình là 611 biện pháp, do đó những biện pháp còn lại chưa thực hiện hoặc đang thực hiện thì vẫn phải tiếp tục thực hiện trong giai đoạn sau năm 2015.

Ngoài ra, Tổng Thư ký Lê Lương Minh cho biết Tầm nhìn sau năm 2015 của ASEAN cũng có những biện pháp mới được xây dựng trên cơ sở những thành tựu đã đạt được trong quá trình thực hiện Lộ trình xây dựng Cộng đồng năm 2015, và trọng tâm của ASEAN là hoàn thành các biện pháp còn lại của Lộ trình 2015 đồng thời thực hiện hiệu quả các biện pháp mới cùng hướng tới mục tiêu xây dựng một Cộng đồng hướng tới người dân, thực sự lấy người dân làm trung tâm, trong đó, người dân thụ hưởng kết quả của quá trình xây dựng Cộng đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)