Đoàn viên thanh niên và các chiến sỹ biên phòng tham gia trồng rừng. Ảnh minh họa. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Ngày 2/2, tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) phối hợp với Văn phòng Phát triển bền vững (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và Trung tâm nghiên cứu phát triển bền vững (CSDS) Công bố kết quả khảo sát thanh niên về các Mục tiêu phát triển bền vững.

Phát biểu khai mạc tại lễ công bố, bà Caitlin Wiesen, Giám đốc quốc gia Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam nhấn mạnh, 17 các Mục tiêu phát triển bền vững đã được các nhà lãnh đạo thế giới thông qua vào tháng 9/2015 tại Hội nghị thượng đỉnh phát triển bền vững của Liên hợp quốc. Vai trò của thanh niên là rất rõ ràng và quan trọng trong việc đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững và thực hiện Chương trình Nghị sự 2030. Bởi thanh niên không chỉ là tương lai mà còn đóng góp quan trọng vào việc đạt được sự phát triển bền vững trong hiện tại cũng như trong thời gian tới.

Bà Caitlin Wiesen cho biết, Liên hợp quốc và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam mong muốn hỗ trợ thanh niên Việt Nam tham gia tích cực và nỗ lực hơn vào sự phát triển đất nước. Để đạt được điều này, Giám đốc quốc gia Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam cho rằng, cần nâng cao nhận thức trong thanh niên về các Mục tiêu phát triển bền vững; xây dựng và phát triển những cơ hội cho thanh niên, hiểu các mối quan tâm của thanh niên và có chế tạo điều kiện cho thanh niên đóng góp trực tiếp vào việc thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững.

Ông Đào Đình Tân, Chánh Văn Phòng Phát triển bền vững (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) nêu rõ, phát triển bền vững là mục tiêu xuyên suốt trong chiến lược phát triển đất nước của Việt Nam. Quan điểm phát triển bền vững được lồng ghép vào Chiến lược phát triển kinh tế -xã hội giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội giai đoạn 2016-2020. Những năm qua, Việt Nam là một trong những quốc gia tích cực triển khai thực hiện mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và tạo ra những thay đổi to lớn trong đời sống người dân.

Ông Đào Đình Tân cho biết, Việt Nam đã cam kết đạt được Mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030. Ngày 10/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 622/QĐTTCP về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững. Việt Nam đang ở trong thời kỳ dân số vàng, khi tỷ lệ người dân trong độ tuổi từ 16-30 tuổi chiếm 27,7% tổng dân số. Với tỷ lệ này, thanh niên trở thành lực lượng quan trọng trong nỗ lực đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2030.

Kết quả khảo sát thanh niên về các Mục tiêu phát triển bền vững cho thấy, trong quá trình khảo sát thực hiện 18 câu hỏi về Mục tiêu phát triển bền vững, các yếu tố về nhân khẩu học, giới, địa bàn sinh sống, độ tuổi. Mỗi câu hỏi tập trung về khoảng 1 đến 2 câu hỏi về Mục tiêu phát triển bền vững cụ thể. Người trả lời có thể cung cấp câu trả lời bằng giấy hoặc trực tiếp trên mạng. Sau thời gian 37 ngày tiến hành khảo sát, Ban Tổ chức đã nhận được kết quả ấn tượng là 7000 thanh niên tham gia ở tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước. Khảo sát thanh niên về các Mục tiêu phát triển bền vững nhằm nâng cao nhận thức trong thanh niên, tham gia thực hiện Mục tiêu phát triển bền vững./.