Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương, Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn vừa có công điện về việc triển khai ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông.

Công điện được gửi tới Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bà Rịa-Vũng Tàu và các tỉnh Bắc Bộ; Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các Bộ: Quốc phòng, Ngoại Giao, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo công điện, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông đã di chuyển nhanh, có khả năng mạnh thêm và diễn biễn phức tạp.

Để chủ động đối phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới và tình hình mưa lũ, Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương và Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn, yêu cầu Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Bà Rịa-Vũng Tàu tiếp tục thông báo và hướng dẫn các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biễn của áp thấp nhiệt đới để chủ động thoát khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm, đặc biệt tàu thuyền đang hoạt động ở khu vực quần đảo Hoàng Sa, vùng tâm bão có khả năng đi qua.

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới được xác định là vùng biên giữa vĩ tuyến 15 và vĩ tuyến 18, vùng nguy hiểm sẽ điều chỉnh theo diễn biến của áp thấp nhiệt đới.

[Một áp thấp nhiệt đới mới hình thành trên biển Đông]

Tùy theo diễn biến cụ thể của áp thấp nhiệt đới, các tỉnh chủ động xác định thời điểm cấm tàu thuyền hoạt động trên biển, đặc biệt là các tàu nhỏ hoạt động ven bờ; kiểm tra và có phương án bảo vệ an toàn người dân sinh sống ven sông, ven biển, lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản, các hầm lò, cầu tàu, bến cảng, các tàu vận tải, tàu thuyền du lịch.

Các tỉnh miền núi phía Bắc tiếp tục thực hiện nghiêm túc Công điện số 1428/CĐ-TTg ngày 05/9/13 của Thủ tướng Chính phủ.

Các cơ quan truyền thông, báo đài tăng cường thời lượng phát tin về diễn biến của áp thấp nhiệt đới và tình hình mưa, lũ để nhân dân biết và chủ động triển khai phòng tránh.

Các tỉnh thành tổ chức trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo về Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương và Ủy ban quốc gia Tìm kiếm cứu nạn./.