Vị trí phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về kết quả kiểm tra, rà soát quá trình thực hiện Dự án Khu dân cư phía Nam phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đồng ý với báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát quá trình thực hiện Dự án Khu dân cư phía Nam phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang tại văn bản số 1502/VC-TTCP ngày 7/9/2018 của Thanh tra Chính phủ; đồng thời yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật về các kết luận nêu tại báo cáo của Thanh tra Chính phủ; tổ chức tuyên truyền, vận động, thuyết phục công dân chấp hành pháp luật, không để công dân tiếp tục khiếu kiện lên Trung ương.

Thanh tra Chính phủ công khai kết quả kiểm tra, rà soát; theo dõi, giám sát, tổng hợp kết quả thực hiện của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/12/2018./.