Công nhân có gia đình làm việc tại khu công nghiệp Tân Tạo sẽ được mua nhà tại Khu chung cư Tân Tạo (khu CC2).

Đây là chủ chương vừa được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đồng ý cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo thực hiện sau khi hoàn thành dự án xây dựng khu CC2.

Theo đó, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo sẽ thực hiện phương án tiêu thụ sản phẩm của dự án khu CC2 từ cho công nhân thuê sang bán một phần gồm 2 block A và B với khoảng 120 phòng cho công nhân có gia đình làm việc tại khu công nghiệp Tân Tạo.

Khu CC2 là dự án xây dựng nhà lưu trú cho công nhân thuê do Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo thực hiện tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh có quy mô được phê duyệt quy hoạch là 15.221m2, xây dựng 5 block với tổng diện tích sàn xây dựng là 17.820m2, với 300 căn hộ, đáp ứng 2400 chỗ ở cho công nhân.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo cho biết, đến nay dự án đã hoàn chỉnh 3 block với 170 căn hộ, tuy nhiên, lượng công nhân đến thuê nhà ở rất ít, chỉ có 1 block trong tổng số 3 block đưa vào sử dụng có công nhân vào thuê nhà nhưng cũng chưa đến một nửa.

Hai block còn lại không có công nhân đến thuê nhà, trong khi đa số công nhân có gia đình muốn mua căn hộ để ổn định cuộc sống, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, đồng thời các doanh nghiệp khu công nghiệp Tân Tạo cũng có nhu cầu mua căn hộ để có chính sách giữ công nhân làm việc lâu dài.

Ngoài số phòng được phép bán, công ty để dành 1 block với 50 phòng đã xây dựng xong tiếp tục cho công nhân thuê và 2 block với 130 phòng đang đền bù giải tỏa được 80% sau khi xây dựng xong sẽ dành cho công nhân thuê.

Theo Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, dự án Khu CC2 là dự án nhà ở xã hội không sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, theo quy định của Nghị định 71/CP thì dự án được giải quyết mua, thuê, hoặc thuê mua theo quy định và đối tượng của dự án là công nhân khu công nghiệp thuộc đối tượng mua, thuê hoặc thuê mua theo quy định. Dự kiến nhu cầu chỗ ở của các công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp Tân Tạo là khoảng 80% trên tổng số công nhân từ các tỉnh đến làm việc, tương đương 9.600 công nhân.

Từ nay đến năm 2015, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo sẽ xây dựng nhà lưu trú cho công nhân đáp ứng khoảng 10.340 chỗ ở, đảm bảo đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho công nhân khu công nghiệp Tân Tạo./.