Cong nhan huyen Thach That hoan thanh nhiem vu xay dung nong thon moi hinh anh 1Một góc Thạch Thất. (Nguồn: Daithachthat.gov.vn)

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định công nhận huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thất tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất, môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, tình hình kinh tế-xã hội của huyện Thạch Thất luôn phát triển và tăng trưởng ổn định, bình quân đạt 14,92%/năm.

[Hà Nội có thêm 8 xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới nâng cao]

Các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch được giao, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, hệ thống chính trị, dân chủ cơ sở được củng cố...

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp-xây dựng và thương mại-dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp.

Năm 2010, cơ cấu kinh tế: công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp-xây dựng chiếm 66,6%; thương mại-dịch vụ-du lịch 18%; nông-lâm-thủy sản 15,4%; thu nhập bình quân đầu người đạt 13,1 triệu đồng/người/năm.

Đến năm 2020, cơ cấu lần lượt là 70,2%, 23,2% và 6,6%; thu nhập bình quân đầu người tăng lên đạt 70 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,58%./.

(TTXVN/Vietnam+)