Ngày 8/1, Cục Hải quan Lạng Sơn đã khai trương thủ tục hải quan điện tử tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị.

Khi đi vào hoạt động, nếu các doanh nghiệp và phía tiếp nhận, xử lý thông tin làm đúng quy trình, thủ tục thì hải quan có thể hoàn tất thủ tục xuất nhập khẩu trong vòng 10 phút.

Các chi cục hải quan được áp dụng thông quan điện tử là Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị, Chi cục Hải quan quốc tế ga Đồng Đăng và Chi cục Hải quan quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang.

Thủ tục này sẽ được áp dụng cho việc quản lý các loại hình gia công, sản xuất hàng xuất khẩu, loại hình kinh doanh với tỉ trọng xuất khẩu chiếm 20-30%.

Thông quan điện tử giúp cho các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu Lạng Sơn đều trực tiếp làm làm thủ tục tại trụ sở doanh nghiệp và thông quan hàng hóa ngay tại cửa khẩu, những vướng mắc về chính sách và luật pháp được giải quyết nhanh chóng.

Cục Hải quan Lạng Sơn là một trong 10 cục Hải quan được lựa chọn thí điểm thông quan điện tử trong cả nước. Năm 2009, Cục Hải quan Lạng Sơn đã chọn 35 doanh nghiệp tiêu biểu để tiến hành thông quan thí điểm và đã đạt được những kết quả nhất định.

Trung bình mỗi năm Hải quan Lạng Sơn làm thủ tục cho khoảng 100.000 bộ tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu./.

Hoàng Văn Toán (Vietnam+)