Cuộc họp tham vấn cấp Bộ trưởng ASEAN+3 về tội phạm xuyên quốc gia

ASEAN+3 (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản) đẩy mạnh hợp tác trong phòng, chống tội phạm mạng thông qua cơ chế đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm bảo đảm an ninh, an toàn trên không gian mạng.
(TTXVN/Vietnam+)