Ngày 10/8, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2012-2017 đã chính thức khai mạc.

Đây là Đại hội Đoàn điểm của khu vực Miền Trung-Tây Nguyên. Đại hội lần này có nhiều điểm mới như độ tuổi bình quân của Ban chấp hành được áp dụng theo Quy chế cán bộ Đoàn, chức danh Bí thư Thành đoàn được bầu trực tiếp tại Đại hội.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết tái đắc cử Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng nhiệm kỳ mới. Đại hội đã xác định mục tiêu trong nhiệm kỳ tới là xây dựng lớp thanh niên thành phố giàu lòng yêu nước, có bản lĩnh chính trị, có ý thức chấp hành pháp luật, có tri thức, sức khỏe, kỹ năng xã hội, năng lực chuyên môn, có nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; xây dựng tổ chức Đoàn-Hội-Đội vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Thành đoàn Đà Nẵng tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị ở cơ sở; tạo điều kiện và môi trường để cổ vũ, đồng hành với thanh niên thi đua học tập, lao động sáng tạo, xung kích tình nguyện tham gia phát triển kinh tế-xã hội của thành phố và đất nước, góp phần tích cực xây dựng thành phố Đà Nẵng văn minh, hiện đại, hấp dẫn và đáng sống.

Các đại biểu tham dự cũng thống nhất cao với các chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ 2012-2017 là 100% cán bộ, đoàn viên học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 10 và 6 bài học lý luận chính trị. 100% cơ sở Đoàn và đoàn viên tiếp tục thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 100% cơ sở Đoàn hàng năm đều có công trình, phần việc thanh niên; dạy nghề, tư vấn, giới thiệu và giải quyết việc làm cho 30.000 thanh niên; phấn đấu giới thiệu cho Đảng 15.000 đoàn viên ưu tú để xem xét kết nạp.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Đà Nẵng có nhiều đổi mới cả về nội dung và hình thức; qua đó đã tập hợp đông đảo các bạn trẻ thành phố. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đoàn được thực hiện tốt với phương châm “tập trung cho cơ sở, nâng cao chất lượng cơ sở”.

Các hoạt động xung kích tình nguyện vì cộng đồng có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, với nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo như mô hình “Cảm hóa giáo dục thiếu niên chậm tiến”, “Hành quân dã ngoại làm công tác dân vận tại các xã miền núi”, “Giải thưởng chi đoàn tiên tiến làm theo lời Bác”.../.

Đỗ Trưởng (TTXVN)