Ngày 27/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cộng đồng Tôn giáo Baha’i Việt Nam đã tiến hành Đại hội toàn quốc lần thứ 6, nhiệm kỳ 2013-2014.

Tham dự đại hội có đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Tôn giáo các địa phương, các tôn giáo bạn và cùng đại diện Cộng đồng tôn giáo Baha’i của các tỉnh, thành trong cả nước.

Trong nhiệm kỳ 2012-2013, Cộng đồng Tôn giáo Baha’i Việt Nam đã cùng với nhân dân cả nước vượt qua nhiều khó khăn thách thức, góp phần đáng kể vào những thành tựu của đất nước.

Hội đồng Tinh thần Tôn giáo Baha’i đã thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch đại hội lần thứ 5 đề ra, đã chủ động làm việc với Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ, các cấp chính quyền để đăng ký chương trình hoạt động.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ này, Cộng đồng Tôn giáo Baha’i Việt Nam đã tham gia Đại hội Baha’i quốc tế lần thứ 11 tổ chức tại Israel, tham dự nhiều hoạt động khác liên quan đến vấn đề an sinh xã hội, vấn đề nhân quyền... Hội đồng Tinh thần tôn giáo Baha’i đã hướng dẫn công tác đạo sự tới đoàn thể các tín đồ tham gia có hiệu quả vào hoạt động từ thiện xã hội, góp phần xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc tại các địa phương.

Phát biểu tại đại hội, đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ đánh giá cao những đóng góp của Cộng đồng tôn giáo Baha’i Việt Nam trong thời gian qua; đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Hội đồng tinh thần tôn giáo Baha’i Việt Nam cần tập trung vào một số nội dung gồm vận động đạo hữu của mình thực hiện tốt những chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, những quy định trong Hiến chương của đạo, thực hiện tốt phương châm “Sống tốt đời, đẹp đạo;” giữ gìn khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết với các tôn giáo khác, tham gia thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; hướng dẫn các Hội đồng tinh thần địa phương đăng ký hoạt động tôn giáo hàng năm với chính quyền địa phương theo quy định.

Cộng đồng Tôn giáo Baha’i Việt Nam được công nhận tổ chức tôn giáo từ năm 2008, đến nay đã qua 5 lần đại hội. Đại hội lần thứ 6 đã tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2012-2013, đề ra phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2013-2014; tiến hành bầu ra Hội đồng Tinh thần Tôn giáo Baha’i Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2014 với 9 người./.

Hoàng Anh Tuấn (TTXVN)