Đại hội XIX Trung Quốc thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ Đảng

Đúng 11 giờ 00 sáng 24/10 giờ địa phương, Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX (Đại hội XIX) đã bế mạc tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh.
Đại hội XIX Trung Quốc thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ Đảng ảnh 1Toàn cảnh phiên bế mạc Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc, ngày 24/10. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, đúng 11 giờ 00 sáng 24/10 giờ địa phương, Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX (Đại hội XIX) đã bế mạc tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh.

Tham dự lễ bế mạc có 2.336 đại biểu và khách mời.

Tại lễ bế mạc, Đại hội XIX đã nhất trí bầu Ban Chấp hành Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương khóa mới.

Ngoài ra, các đại biểu đã thông qua Báo cáo Chính trị do Ban Chấp hành Trung ương khóa XVIII đệ trình, báo cáo công tác của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, cũng như thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ Đảng.

[Chuyên gia: Đại hội 19 sẽ tác động tích cực tới quan hệ Trung-Việt]

Nghị quyết của Đại hội XIX nêu rõ Đảng Cộng sản Trung Quốc tiến hành sửa đổi Điều lệ Đảng, coi cải cách mở cửa là con đường để xây dựng một nước Trung Quốc mạnh hơn và là đặc trưng quan trọng nhất của giai đoạn phát triển mới ở Trung Quốc.

Đại hội cũng nhất trí thông qua Tư tuởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới, đồng thời đưa tư tuởng này quán triệt vào Điều lệ Đảng sửa đổi.

Nghị quyết Đại hội XIX khẳng định kết hợp chặt chẽ hệ thống, con đường và học thuyết chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc với Tổng Bí thư Tập Cận Bình là hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh “Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới” là sự kết tinh trí tuệ tập thể của Đảng Cộng sản Trung Quốc, là tư tưởng chỉ đạo lâu dài của đảng, đồng thời nêu rõ quan điểm đó đại diện cho thành tựu mới nhất mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đạt được trong quá trình áp dụng chủ nghĩa Marx vào điều kiện thực tiễn của Trung Quốc.

Theo kế hoạch, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIX sẽ họp phiên đầu tiên vào sáng 25/10 và tiến hành bầu Bộ Chính trị, Thường vụ Bộ Chính trị và Tổng Bí thư.

Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra vào giai đoạn quyết định của quá trình Trung Quốc hoàn thành mục tiêu xây dựng toàn diện xã hội khá giả. Đại hội có chủ đề "“Không quên tâm nguyện ban đầu, ghi nhớ sứ mệnh, giương cao ngọn cờ vĩ đại chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, quyết tâm hoàn thành thắng lợi xây dựng toàn diện xã hội khá giả, giành thắng lợi to lớn chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới, phấn đấu không ngừng nhằm thực hiện giấc mơ Trung Quốc phục hưng vĩ đại dân dộc Trung Hoa”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục