Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Tổng cục Kỹ thuật

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Tổng cục Kỹ thuật tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì buổi làm việc. (Nguồn: Báo Quân đội Nhân dân)
Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì buổi làm việc. (Nguồn: Báo Quân đội Nhân dân)

Ngày 29/2, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và lãnh đạo Bộ Quốc phòng làm việc với Tổng cục Kỹ thuật về việc triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác kỹ thuật năm 2024.

Dự buổi làm việc có Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, các Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo, chỉ huy một số cơ quan của Bộ Quốc phòng.

Biểu dương Tổng cục Kỹ thuật và ngành Kỹ thuật toàn quân đã hoàn thành toàn diện nhiều nhiệm vụ, trong đó có một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Kỹ thuật cần chủ động nắm, dự báo, phân tích tình hình, tham mưu, chỉ đạo hiệu quả các mặt công tác kỹ thuật; chỉ đạo, tổ chức bảo đảm đủ số lượng, chất lượng vũ khí trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập, cứu hộ, cứu nạn cũng như các nhiệm vụ khác.

Đồng thời, Tổng cục Kỹ thuật tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác kỹ thuật đến năm 2030 và những năm tiếp theo; triển khai có hiệu quả các đề án, dự án theo kế hoạch, góp phần xây dựng Quân đội tiến lên hiện đại theo mục tiêu, lộ trình đã đề ra.

Đại tướng Phan Văn Giang lưu ý Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Kỹ thuật chỉ đạo bảo đảm kịp thời, đủ số lượng, duy trì vững chắc, đồng bộ và bảo đảm tốt chất lượng thiết bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ; theo dõi, thẩm định, nghiệm thu và đẩy nhanh tiến độ các chương trình, dự án sản xuất, cải tiến thiết bị kỹ thuật; chỉ đạo các chuyên ngành, đơn vị phát huy hiệu quả nguồn lực để giữ gìn, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, tăng hạn, khai thác, làm chủ thiết bị kỹ thuật; nâng cao chất lượng sửa chữa thiết bị kỹ thuật, duy trì nghiêm quy trình công nghệ.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Tổng cục Kỹ thuật tăng cường công tác quản lý, xây dựng chính quy ngành Kỹ thuật toàn quân; thanh tra, kiểm tra an toàn vệ sinh lao động; triển khai thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (Cuộc vận động 50) gắn với xây dựng nền nếp chính quy trong công tác kỹ thuật; tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, quản lý, khai thác trang bị kỹ thuật, bảo đảm an toàn kho tàng, trạm xưởng, an toàn giao thông và an toàn vệ sinh lao động cho các đơn vị, nhất là một số đơn vị đóng quân ở vùng sâu, vùng xa.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Kỹ thuật cần đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình Chuyển đổi Số ngành Kỹ thuật giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030; nâng cao chất lượng huấn luyện kỹ thuật, trọng tâm là huấn luyện, khai thác, làm chủ trang bị kỹ thuật mới, công nghệ cao; tổ chức tốt hội thi, hội thao kỹ thuật toàn quân sát với yêu cầu thực tiễn công tác kỹ thuật và sự phát triển của trang bị kỹ thuật.

Năm 2023, Tổng cục Kỹ thuật và ngành Kỹ thuật toàn quân đã triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt công tác; tham mưu, chỉ đạo bảo đảm đầy đủ, kịp thời, chất lượng trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu; tiến hành sáp nhập, điều chỉnh tổ chức các đơn vị theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng; triển khai hiệu quả các đề án, dự án chiến lược về sản xuất, sửa chữa, cải tiến, hiện đại hóa trang bị kỹ thuật, đầu tư công nghệ.

Các cơ quan, đơn vị kỹ thuật đã tham gia hỗ trợ đăng kiểm gần 270 nghìn lượt phương tiện cơ giới dân sự; tổ chức hiệu quả các hội thi, hội thao kỹ thuật toàn quân; duy trì có nền nếp xây dựng điểm về công tác kỹ thuật và an toàn giao thông. Qua đó, hệ số kỹ thuật, năng lực khai thác, làm chủ trang bị kỹ thuật và thực hiện Cuộc vận động 50 được nâng lên; hệ thống nhà kho, trạm xưởng từng bước được đầu tư củng cố, bảo đảm an toàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục