Tổng công ty Điện lực Hà Nội cho biết, Tổng công ty đã có kế hoạch bố trí cấp hai nguồn điện lưới và nguồn điện dự phòng bằng máy phát hoặc bộ lưu điện nhằm đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục trong suốt thời gian diễn ra kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII - khai mạc ngày 21/10, dự kiến bế mạc ngày 30/11.

Theo đó, Điện lực Hà Nội sẽ không cắt điện các lưới điện cao, trung, hạ thế cấp cho các địa điểm quan trọng như Hội trường Bộ Quốc phòng, Nhà khách Văn phòng Trung ương, Nhà khách 37 Hùng Vương, Trung tâm Hội nghị quốc tế, Nhà khách 27A Trần Hưng Đạo, Trụ sở Văn phòng Quốc hội; Khách sạn La Thành, Khách sạn Khăn Quàng Đỏ, Nhà khách Hồ Tây, Nhà khách Thảo Viên, từ 0 giờ ngày 20/10 đến hết 24 giờ ngày 7/12.

Trước đó, để đảm bảo cấp điện cho kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIII được an toàn, Tổng công ty Điện lực Hà Nội đã phối hợp với Phòng An ninh Kinh tế - Công an thành phố Hà Nội kiểm tra công tác chuẩn bị phương án cấp điện tại các Công ty Điện lực: Ba Đình, Tây Hồ, Hoàn Kiếm và Công ty Lưới điện cao thế thành phố Hà Nội.

Bên cạnh đó, Điện lực Hà Nội cũng chỉ đạo Công ty Lưới điện cao thế tăng cường kiểm tra toàn diện các trạm biến áp 110kV, các đường dây 110kV cấp điện cho các trọng điểm trên; bố trí lực lượng kiểm tra và tuần canh hành lang an toàn lưới điện cao áp trên các tuyến đường dây và cáp ngầm 110kV cấp cho các trạm 110kV và cấp điện cho các trọng điểm trong thời gian họp Quốc hội.

Với các Công ty Điện lực: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Tây Hồ , Điện lực Hà Nội chỉ đạo, liê n hệ với các đơn vị có liên quan và lập phương án đảm bảo điện, kiểm tra toàn diện các trạm biến áp, trạm cắt, trạm trung gian các đường dây trung, hạ thế cấp điện cho các trọng điểm; kiểm tra tiếp xúc và có biện pháp xử lý không để xảy ra quá tải gây nhảy aptomat, đảm bảo cấp điện an toàn liên tục trong thời gian kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIII diễn ra.

Ngoài ra, Tổng công ty cũng chỉ đạo các phòng ban chức năng và các đơn vị trực thuộc nâng cao tinh thần làm việc, đảm bảo điện cho kỳ họp Quốc h ội được diễn ra liên tục, tuyệt đối an toàn./.