Đảm bảo tuyệt đối an ninh phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Để bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho ngày khai mạc cũng như những ngày diễn ra Đại hội XIII của Đảng, công tác an ninh, an toàn tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia được thắt chặt nghiêm ngặt.

Để đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối Đại hội XIII của Đảng diễn ra tại Hà Nội, các đơn vị chức năng phục vụ Đại hội tổ chức triển khai đồng bộ, quyết liệt các kế hoạch, biện pháp trong trạng thái sẵn sàng cao nhất, góp phần vào thành công chung của sự kiện chính trị trọng đại này./.

(Vnews/Vietnam+)