Ảnh minh họa. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 15/7, Trung ương Đảng Cộng sản Cuba (PCC) thông báo Đại hội đảng toàn quốc lần thứ ​7 sẽ khai mạc vào ngày 16/4/2016, trùng với ngày kỷ niệm 55 năm tuyên bố tính chất xã hội chủ nghĩa của Cách mạng Cuba cũng như ngày thành lập PCC.

Văn kiện thông cáo chính thức của PCC nêu rõ “Đại hội sẽ đánh giá việc hoàn thành các nghị quyết đề ra trong Đại hội ​6 và Kỳ họp thứ ​nhất (khóa ​6) của Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, xác định con đường tiếp tục hoàn thiện mô hình kinh tế và xã hội của chúng ta, đồng thời bầu chọn các Ủy viên Trung ương."

Tháng 12/2014, Bí thư Thứ nhất PCC, Chủ tịch Cuba Raul Castro, đã tuyên bố Đại hội đảng ​7 sẽ tiến hành vào tháng 4/2016, song chưa xác định ngày cụ thể, và khẳng định trước Đại hội sẽ có một cuộc thảo luận rộng rãi và dân chủ trong nội bộ Đảng cũng như với quần chúng nhân dân về tiến trình “cập nhật mô hình kinh tế."

Thông báo chính thức về việc triệu tập Đại hội đảng 7 được thông qua trong Kỳ họp thứ ​11 (khóa ​6) của Trung ương Đảng Cộng sản Cuba./.