Dang Cong san Trung Quoc be mac Hoi nghi Trung uong 5 khoa XIX hinh anh 1Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX, ở Bắc Kinh, tháng 10/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 29/10, tại thủ đô của Trung Quốc, Hội nghị toàn thể lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX (Hội nghị Trung ương 5 khóa XIX), đã bế mạc sau 4 ngày làm việc.

Trong thời gian diễn ra hội nghị, các đại biểu đã nghe và thảo luận về báo cáo công tác của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc do Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trình bày, đồng thời xem xét và thông qua "Đề xuất của Ban Chấp hành Trung ương về việc xây dựng Kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế và xã hội quốc gia và các mục tiêu dài hạn cho năm 2035."

Hội nghị đã khẳng định đầy đủ các mặt công tác của Bộ Chính trị kể từ sau Hội nghị Trung ương 4 khóa XIX; nhất trí rằng trong năm qua, Bộ Chính trị giương cao ngọn cờ của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc và kiên định lấy chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Mao Trạch Đông, học thuyết Đặng Tiểu Bình, tư tưởng quan trọng “Ba đại diện,” quan niệm phát triển khoa học và tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc cho kỷ nguyên mới.

[Trung Quốc: Hội nghị Trung ương 5 khóa 19 khai mạc tại Bắc Kinh]

Hội nghị nhất trí rằng trước tình hình quốc tế phức tạp, nhiệm vụ đổi mới, phát triển và ổn định trong nước còn nhiều gian nan, vất vả, nhất là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 mới xảy ra, Ban Chấp hành Trung ương cùng Tổng Bí thư Tập Cận Bình sẽ luôn giữ vững sứ mệnh, đoàn kết lãnh đạo toàn Đảng và nhân dân các dân tộc Trung Quốc, đi tiên phong, đổi mới, nỗ lực vươn lên vì sự nghiệp của Đảng, của đất nước Trung Quốc, vượt qua khó khăn, thử thách.

Hội nghị đánh giá cao những thành tựu có ý nghĩa quyết định đến thắng lợi quyết định của việc xây dựng xã hội khá giả về mọi mặt, cũng như phân tích những thay đổi sâu sắc và phức tạp mà môi trường phát triển của Trung Quốc đang phải đối mặt.

Hội nghị cho rằng sự phát triển của Trung Quốc vẫn đang trong thời kỳ có những cơ hội chiến lược quan trọng hiện nay và tương lai, nhưng thời cơ và thách thức có những diễn biến và thay đổi mới.

Hội nghị đã đưa ra mục tiêu dài hạn về cơ bản đạt được hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa vào năm 2035. Đó là: Sức mạnh kinh tế, sức mạnh khoa học và công nghệ của Trung Quốc và sức mạnh tổng thể của quốc gia tăng mạnh, tổng sản lượng kinh tế và thu nhập bình quân đầu người của cư dân thành thị và nông thôn đạt một mức độ mới; đạt những đột phá lớn trong các công nghệ cốt lõi quan trọng và đi đầu trong các quốc gia đổi mới; thực hiện cơ bản công nghiệp hóa mới, thông tin hóa, đô thị hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và thiết lập hệ thống kinh tế hiện đại; thực hiện cơ bản hiện đại hóa hệ thống quản trị quốc gia và năng lực quản trị, sự tham gia bình đẳng của người dân và quyền phát triển bình đẳng; bảo đảm đầy đủ, về cơ bản xây dựng đất nước pháp quyền, nhà nước pháp quyền, xã hội pháp quyền; xây dựng đất nước Trung Quốc giàu mạnh về văn hóa, giáo dục, nhân tài, thể thao, lành mạnh.

Hội nghị đã đưa ra những tư tưởng chỉ đạo và những nguyên tắc cần phải tuân thủ để phát triển kinh tế và xã hội trong thời kỳ "Kế hoạch 5 năm lần thứ 14."

Hội nghị cũng đưa ra các mục tiêu chính về phát triển kinh tế, xã hội trong thời kỳ "Kế hoạch 5 năm lần thứ 14," gồm đạt kết quả mới trong phát triển kinh tế, phát triển kinh tế bền vững và lành mạnh trên cơ sở chất lượng và hiệu quả được cải thiện rõ rệt, tiềm năng tăng trưởng đầy đủ, thị trường trong nước mạnh hơn và cơ cấu kinh tế tối ưu hóa hơn, cải thiện đáng kể khả năng đổi mới, trình độ nền tảng công nghiệp cao hơn, trình độ hiện đại hóa chuỗi công nghiệp được cải thiện đáng kể, nền tảng nông nghiệp ổn định hơn, tăng đáng kể sự phối hợp phát triển vùng thành thị và nông thôn, và tiến bộ đáng kể trong xây dựng hệ thống kinh tế hiện đại...

Hội nghị cũng nêu ra một số đề xuất, trong đó đáng chú ý là một số đề xuất quan trọng như đổi mới sáng tạo phải là cốt lõi của tình hình chung trong quá trình hiện đại hóa của Trung Quốc và khoa học và công nghệ phải tự lực cánh sinh để hỗ trợ chiến lược cho sự phát triển quốc gia; đẩy nhanh sự phát triển của hệ thống công nghiệp hiện đại và thúc đẩy tối ưu hóa và nâng cấp hệ thống kinh tế; hình thành một thị trường nội địa mạnh mẽ và xây dựng một mô hình phát triển mới; cải cách sâu rộng toàn diện và xây dựng hệ thống kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa ở trình độ cao; ưu tiên phát triển khu vực nông nghiệp, nông thôn và thúc đẩy toàn diện quá trình phục hồi nông thôn; thực hiện mở cửa mức độ cao với thế giới bên ngoài và mở ra tình hình hợp tác hai bên cùng có lợi; nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và nâng cao trình độ xây dựng xã hội; phối hợp phát triển và an ninh để xây dựng một Trung Quốc an toàn ở mức độ cao hơn...

Hội nghị nhấn mạnh, để đạt được “Kế hoạch 5 năm lần thứ 14” và mục tiêu dài hạn 2035, phải bám sát sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, huy động đầy đủ các nhân tố tích cực, đoàn kết rộng rãi các lực lượng có thể đoàn kết, tạo thành lực lượng mạnh mẽ để phát triển; cần tăng cường sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Trung ương Đảng, đẩy mạnh xây dựng chính trị xã hội chủ nghĩa, hoàn thiện cơ chế kế hoạch và tổ chức thực hiện; cần phải duy trì sự thịnh vượng và ổn định lâu dài của hai vùng lãnh thổ Hong Kong và Macau, đồng thời thúc đẩy sự phát triển hòa bình của các mối quan hệ xuyên eo biển và sự thống nhất đất nước./.

Tiến Trung (TTXVN/Vietnam+)