Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội vừa có công văn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất gói hỗ trợ lần 2 dành cho doanh nghiệp và người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19.

Chính sách hỗ trợ lần 2 gồm ưu đãi cho vay vốn và hỗ trợ trực tiếp cho người lao động mất việc vì COVID-19.

Đối tượng của chính sách hỗ trợ tín dụng khôi phục, duy trì sản xuất, phát triển kinh doanh là doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh, trong đó ưu tiên doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ (dưới 10 lao động), hợp tác xã, hộ kinh doanh và người lao động tại khu vực nông thôn.

Mức vay tối đa theo quy định tại Nghị định số 74/2019/NĐ-CP, đối với cơ sở sản xuất-kinh doanh là 2 tỷ đồng, với người lao động là 100 triệu đồng. Thời hạn hỗ trợ lãi suất là 12 tháng đối với các khoản vay mới.

Lãi suất vay ưu đãi là 3,96%/năm (bằng 50% lãi suất cho vay đối với hộ cận nghèo). Thời gian áp dụng đối với các khoản vay mới phát sinh từ ngày 1/9/2020 đến 1/9/2021. Ước tính sẽ có khoảng 10.000 cơ sở sản xuất kinh doanh và 100.000 người lao động vay vốn, kinh phí cho vay khoảng 15.000 tỷ đồng.

[Gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng: Tại sao mới chỉ hỗ trợ được gần 30%?]

Đối với lao động mất việc có hoàn cảnh khó khăn thì hỗ trợ trực tiếp bằng tiền. Cụ thể, đối tượng là người lao động đang phải thuê nhà và (hoặc) nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi bị mất việc làm hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, ngừng việc đối với lao động có giao kết hợp đồng lao động. Mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/người/tháng và 1 triệu đồng/trẻ em dưới 6 tuổi. Thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng. Thời gian áp dụng từ tháng 9 đến tháng 12/2020.

Ước tính có khoảng 1 triệu lao động và 200.000 trẻ em dưới 6 tuổi sẽ được hỗ trợ. Kinh phí hỗ trợ ước tính khoảng 3.600 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét giảm lãi suất vay vốn tạo việc làm từ Quỹ Quốc gia về việc làm và nguồn huy động của Ngân hàng Chính sách xã hội. Cụ thể, lãi suất bằng 50% lãi suất cho vay hộ cận nghèo (3,96%/năm; hiện nay lãi suất cho vay là 7,92%/năm). Thời gian hỗ trợ lãi suất 12 tháng, áp dụng đối với các khoản vay mới phát sinh kể từ ngày 1/9/2020 đến 1/9/2021.

Tổng kinh phí hỗ trợ trong đợt 2 là khoảng 18.600 tỷ đồng./.

Trong lần hỗ trợ thứ nhất (gói 62.000 tỷ đồng), theo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, tính đến ngày10/8, các địa phương đã phê duyệt danh sách gần 16 triệu người thuộc các nhóm đối tượng được thụ hưởng với tổng kinh phí là trên 17.500 tỷ đồng.

Về căn bản, các địa phương đã hoàn tất việc chi trả hỗ trợ cho 4 nhóm đối tượng là người có công, bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo và cận nghèo. Kho bạc Nhà nước trung ương đã thực hiện giải ngân 11.982 tỷ đồng để thực hiện hỗ trợ cho 12 triệu người và 13.725 hộ kinh doanh./.

Hồng Kiều (Vietnam+)