ĐH Quốc gia HN công bố điểm sàn xét tuyển theo điểm tốt nghiệp THPT

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với phương thức sử dụng kết quả Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội là 20 điểm.
ĐH Quốc gia HN công bố điểm sàn xét tuyển theo điểm tốt nghiệp THPT ảnh 1(Nguồn: vnu.edu.vn)

Đại học Quốc gia Hà Nội vừa ban hành thông báo số 2495/TB-ĐHQGHN về ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2022 đối với phương thức sử dụng kết quả Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông.

Theo đó, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với phương thức sử dụng kết quả Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 của Đại học Quốc gia Hà Nội (điểm nhận đăng ký xét tuyển đại học chính quy) là 20 điểm (đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng, chưa nhân hệ số).

[Từ cô gái nhút nhát đến thủ khoa khối C trong kỳ thi tốt nghiệp THPT]

Đại học Quốc gia Hà Nội đề nghị căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Đại học Quốc gia Hà Nội và Bộ Giáo dục và Đào tạo (đối với nhóm ngành sức khỏe, đào tạo giáo viên), các đơn vị đào tạo thông báo điểm ngưỡng theo ngành/nhóm ngành đào tạo (tối thiểu bằng điểm ngưỡng do Đại học Quốc gia Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định); báo cáo Ban Chỉ đạo tuyển sinh Đại học Quốc gia Hà Nội điểm ngưỡng của đơn vị trước ngày 31/7.

Các đơn vị công bố công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị, Cổng thông tin tuyển sinh của Đại học Quốc gia Hà Nội và nhập dữ liệu vào trang nghiệp vụ theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục