Điều chỉnh kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện Quốc gia năm 2024

Tổng điện năng sản xuất của nhà máy điện (tại đầu cực máy phát) và nhập khẩu của toàn quốc năm 2024 được điều chỉnh là 310,6 tỷ kWh, riêng mùa khô là 150,916 tỷ kWh và mùa mưa là 159,684 tỷ kWh.

Nhân viên EVN kiểm tra các thiết bị điện. (Ảnh: evn)
Nhân viên EVN kiểm tra các thiết bị điện. (Ảnh: evn)

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định điều chỉnh kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2024, trong đó có các tháng cao điểm mùa khô (các tháng 4,5,6,7/2024).

Theo đó, tổng điện năng sản xuất của nhà máy điện (tại đầu cực máy phát) và nhập khẩu của toàn quốc năm 2024 tại khoản 1, Điều 1, Quyết định số 3110/QĐ-BCT được điều chỉnh là 310,6 tỷ kWh, riêng mùa khô là 150,916 tỷ kWh và mùa mưa là 159,684 tỷ kWh.

Ngoài ra, tổng điện năng sản xuất của các nhà máy điện (tại đầu cực máy phát) và nhập khẩu của toàn quốc các tháng cao điểm mùa khô (các tháng 4,5,6,7/2024) để dự phòng điều hành công tác đảm bảo cung ứng điện cho hệ thống điện Quốc gia tại Điều 1, Quyết dịnh số 3376/QĐ-BCT được điều chỉnh là 111,468 tỷ kWh.

Bộ Công Thương yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) công bố cập nhật Kế hoạch cung ứng điện các tháng cao điểm mùa khô và cả năm 2024 cho chủ đầu tư các nhà máy điện và các đơn vị liên quan để các đơn vị chủ động lập kế hoạch chuẩn bị dự phòng phù hợp cho sản xuất điện, đồng thời chỉ đạo Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia, Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia, các đơn vị phát điện, phân phối thực hiện mọi giải pháp và chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện cao nhất để đảm bảo cấp điện năm 2024, đặc biệt là cao điểm mùa khô.

Bộ Công Thương giao EVN hàng tháng (đặc biệt là giai đoạn cao điểm mùa khô), thực hiện rà soát, cập nhật số liệu, thực hiện tính toán cập nhật Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia cho các tháng còn lại trong năm 2024. Trong trường hợp có biến động lớn về phụ tải hay nguồn điện, báo cáo Bộ Công Thương để có điều chỉnh phù hợp.

Đối với PVN, TKV, Tổng Công ty Đông Bắc, Bộ Công Thương yêu cầu tập trung phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư nhà máy nhiệt điện đảm bảo cung ứng nhiên liệu (than, khí, dầu) đầy đủ, liên tục, có dự phòng phù hợp cho sản xuất điện.

Bộ Công Thương yêu cầu chủ đầu tư các nhà máy nhiệt điện chủ động đàm phán với các đơn vị cung cấp nhiên liệu thống nhất kế hoạch cung cấp nhiên liệu để đảm bảo đáp ứng đủ, liên tục các ổn định nhu cầu nhiên liệu cho sản xuất điện, phù hợp kế hoạch huy động điện do Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia cập nhật, công bố

Ngoài ra, Bộ Công Thương giao Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường phối hợp với các Tổng công ty điện lực, công ty điện lực tại địa phương để tăng cường tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 20/2023/CT-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp sau; tổ chức giám sát việc thực hiện tiết kiệm điện tại địa phương./.

Ngày 30/11/2023, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3110/QĐ-BCT phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2024.

Theo quyết định này, tổng điện năng sản xuất của các nhà máy điện (tại đầu cực máy phát) và nhập khẩu của toàn quốc năm 2024 là 306,259 tỷ kWh, trong đó mùa khô là 148,489 tỷ kWh và mùa mưa là 157,769 tỷ kWh.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục