SAN DIEGO, MỸ – Newsfile Corp. – Direct Communication Solutions, Inc. (OTCQX: DCSX) (có cổ phiếu giao dịch tại Sàn giao dịch chứng khoán Canada – CSE, với mã DCSI) (có cổ phiếu giao dịch tại Sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt, Đức – FSE, với mã 7QU) (“DCS”), công ty chuyên cung cấp giải pháp công nghệ thông tin hàng đầu cho thị trường Internet vạn vật (IoT) đang có kế hoạch quảng bá (roadshow) cho đợt chào bán cổ phiếu phổ thông lần đầu ra công chúng (IPO) tại Mỹ. DCS đã nộp bộ hồ sơ đăng ký trên Mẫu S-1 với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (Securities and Exchange Commission -SEC) để chào bán 1.850.000 cổ phiếu phổ thông ra công chúng. Ngoài ra, DCS dự định cấp cho ThinkEquity LLC, công ty bảo lãnh phát hành quyền chọn 45 ngày để mua tối đa thêm 277.500 cổ phiếu phổ thông. Giá chào bán cổ phiếu dự kiến ​​là 7 USD cho mỗi cổ phiếu phổ thông. DCS đăng ký sẽ niêm yết cổ phiếu phổ thông của mình trên Sàn giao dịch chứng khoán NYSE, New York, Mỹ.

Việc cung cấp được đề xuất sẽ chỉ được thực hiện thông qua một bản cáo bạch. Bản sao của bản cáo bạch sơ bộ liên quan đến đợt chào bán có thể được lấy từ: DCS hoặc từ hồ sơ EDGAR của DCS trên www.sec.gov/edgar.

Một tuyên bố đăng ký trên Mẫu S-1 liên quan đến đề xuất bán các cổ phiếu này đã được nộp cho SEC, nhưng vẫn chưa có hiệu lực. Những cổ phiếu này không được bán, cũng như không được chấp nhận đề nghị mua trước thời điểm tuyên bố đăng ký có hiệu lực.

Thông cáo báo chí này sẽ không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời, chào mua các cổ phiếu của DCS, cũng như sẽ không có bất kỳ việc bán các cổ phiếu này ở bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực tài phán nào nên việc chào bán, chào mời hoặc bán đó (nếu có) sẽ là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ tiêu chuẩn theo luật chứng khoán của bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực tài phán nào như vậy.

Thông tin về Direct Communication Solutions, Inc. (DCS)

Là doanh nghiệp tích hợp giải pháp công nghệ tập trung vào kết nối Internet vạn vật (IoT), DCS cung cấp các giải pháp thực tế để giải quyết các vấn đề thực tế. Các ứng dụng phần mềm và dịch vụ đám mây có thể mở rộng của DCS thu thập và đánh giá dữ liệu quan trọng trong kinh doanh từ tất cả các loại tài sản. DCS có trụ sở chính tại San Diego, bang California (Mỹ) và được giao dịch công khai trên sàn OTCQX (“DCSX”), Sàn giao dịch chứng khoán Canada (với mã “DCSI”) và Sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt, Đức (với mã”7QU”).

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.dcsbusiness.com.

Đầu mối thông tin – truyền thông

Ông Bill Espley, Giám đốc
bespley@dcsbusiness.com
Điện thoại: 604-630-3072

Ông Mike Zhou, Giám đốc
mzhou@dcsbusiness.com
Điện thoại: 604-338-6485

Giang Tran