Doan Ban Chi dao TW ve phong, chong tham nhung lam viec tai Binh Dinh hinh anh 1Ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. (Ảnh: Phạm Kha/TTXVN)

Ngày 20/11, thực hiện chương trình công tác năm 2021 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Đoàn công tác do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, làm trưởng đoàn, đã làm việc với Tỉnh ủy Bình Định.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hòa Bình biểu dương Đảng bộ tỉnh Bình Định đã hoạch định đường đi mạch lạc, rõ ràng, có ý chí vươn lên, xây dựng và thực hiện các chương trình hành động sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, trên cơ sở các nghị quyết đại hội Đảng.

Tuy dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, gây ra nhiều khó khăn, song tỉnh Bình Định vẫn đạt được nhiều kết quả. Nhiều chỉ số phát triển của tỉnh đến thời điểm này có những dấu hiệu đáng mừng, kinh tế phát triển. Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh năng động, sáng tạo và đoàn kết.

Đánh giá mặt đạt được của Đảng bộ tỉnh Bình Định trong việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian qua, ông Nguyễn Hòa Bình nêu rõ Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai nhanh, khẩn trương, đầy đủ chương trình của Đảng về phòng, chống tham nhũng.

Trung ương cũng xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong chỉnh đốn đảng, chỉ đạo kiện toàn các tổ chức. Tỉnh đã tăng cường tuyên truyền, tổ chức cuộc thi về tìm hiểu chủ trương của Đảng về phòng, chống tham nhũng.

“Lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác phòng, chống tham nhũng từ vấn đề giải quyết đơn thư, kiểm soát quyền lực, chuyển đổi vị trí công tác, đề bạc cán bộ…; tổ chức chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế có kết quả bước đầu. Về cơ bản, án tham nhũng của tỉnh đã được xử lý đúng luật và nghiêm minh," ông Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh.

[Công tác phòng, chống tham nhũng có nhiều chuyển biến tích cực]

Nêu ra một số mặt còn hạn chế trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh Bình Định như cần nâng cao vai trò của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng để có hiệu quả hơn, sự phối hợp giữa các cơ quan khối nội chính có vụ việc chưa nhịp nhàng, ông Nguyễn Hòa Bình lưu ý tỉnh cần khắc phục những mặt hạn chế nêu trên, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan khối nội chính, đặc biệt là các cơ quan tố tụng phải chặt chẽ hơn trong các vụ án phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ban Nội chính Tỉnh ủy phải phát huy tốt hơn vai trò tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy thực hiện tốt hơn nữa vai trò điều phối các cơ quan nội chính, tố tụng để bảo vệ đời sống nhân dân tốt hơn.

“Những mặt làm được, đề nghị các đồng chí tiếp tục phát huy để kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, xây dựng, chỉnh đốn Đảng thu được nhiều kết quả tốt hơn với một bộ máy lãnh đạo đoàn kết, năng động và có khát vọng vươn lên," ông Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh.

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định, tỉnh Bình Định xác định nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần quan trọng vào việc xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tạo môi trường thuận lợi để thu hút, kêu gọi đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội.

Đặc biệt, ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, hội đoàn thể thực hiện các nội dung, nhiệm vụ có liên quan đến công tác nội chính, cải cách tư pháp nói chung và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói riêng; đề cao các giải pháp: nêu cao vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng, lãnh đạo các sở, ban, ngành, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong quản lý công chức, công vụ, cải cách thủ tục hành chính, chống các biểu hiện phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực, tham nhũng, quan liêu…

Tỉnh ủy Bình Định đã tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 3/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; chỉ đạo đưa nội dung kiểm tra kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng vào Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025; đã tổ chức rà soát các cuộc thành tra kinh tế-xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước năm 2020 với 83 kết luận thanh tra...

Các cấp, các ngành, địa phương đã tổ chức 24 cuộc thanh tra, kiểm tra tại 28 cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc xây dựng và thực hiện các quy định về định mức, tiêu chuẩn, chế độ; kiến nghị thu hồi cho ngân sách nhà nước 261 triệu đồng.

Trong nhiệm kỳ, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 401 tổ chức đảng và hơn 14.000 đảng viên; giám sát 353 tổ chức đảng và hơn 1.000 đảng viên.../.

Phạm Kha (TTXVN/Vietnam+)