Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc với Quân ủy Trung ương

Trong thời gian tới, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tập trung chỉ đạo khắc phục có hiệu quả những hạn chế, bất cập, tiếp tục xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ.
Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII với Quân ủy Trung ương. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII với Quân ủy Trung ương. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Sáng 23/5, tại Hà Nội, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII đã làm việc với Quân ủy Trung ương để chuẩn bị xây dựng các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Đoàn do ông Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện làm trưởng đoàn.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng dự.

Tại buổi làm việc, đánh giá Quân ủy Trung ương đã chuẩn bị chu đáo nội dung cho buổi làm việc, ông Nguyễn Xuân Thắng nêu rõ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quán triệt nghiêm túc, cụ thể hóa toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; xử lý có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; ban hành các chiến lược, đề án, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

[Phiên họp thứ nhất Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII của Đảng]

Vai trò nòng cốt của quân đội được phát huy tốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh, trình độ và khả năng chiến đấu của toàn quân được nâng lên, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Công tác đối ngoại quốc phòng được thực hiện tốt, xây dựng lòng tin chiến lược, góp phần quan trọng vào hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại giao của Nhà nước.

Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh Đảng bộ Quân đội được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được nâng lên.

Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII làm việc với Quân ủy Trung ương ảnh 1Ông Nguyễn Xuân Thắng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Chỉ ra một số bất cập, hạn chế, nêu lên những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo tổng kết những mô hình hay, sáng tạo trong thực hiện Cương lĩnh, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Trong thời gian tới, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tập trung chỉ đạo khắc phục có hiệu quả những hạn chế, bất cập, tiếp tục xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đồng thời, Đoàn ghi nhận những kiến nghị của Quân ủy Trung ương để báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục