Độc đáo sắc màu văn hóa trong Tết Hoa mào gà của đồng bào dân tộc Cống

Tết hoa mào gà (Mền Loóng Phạt Ái) là một trong những ngày tết cổ truyền mang tính nhận diện văn hóa độc đáo, đặc trưng, phản ánh sinh động đời sống và bản sắc của cộng đồng người Cống ở Điện Biên.
(TTXVN/Vietnam+)