Doi ngoai nhan dan dong gop tich cuc vao thanh tuu doi ngoai hinh anh 1Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh. (Nguồn: TTXVN)

Chiều 28/12, tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Lê Hồng Anh đã đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Báo cáo tổng kết của Ban Đối ngoại Trung ương và tham luận của các đại biểu dự Hội nghị cho thấy năm 2015, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, diễn biến rất phức tạp, hoạt động đối ngoại của các đoàn thể, tổ chức nhân dân đã được triển khai rất tích cực, hiệu quả, góp phần tăng cường quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước, củng cố môi trường hòa bình, ổn định; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, tranh thủ các nguồn lực nước ngoài và hợp tác quốc tế; tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài, tăng cường công tác thông tin đối ngoại..., đặc biệt là đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo và trong lĩnh vực dân chủ, nhân quyền.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đánh giá cao những đóng góp tích cực của các đoàn thể, tổ chức nhân dân trong cả nước và của công tác đối ngoại nhân dân vào những thành tựu đối ngoại chung của đất nước trong năm qua.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh trong năm 2016, công tác đối ngoại nhân dân cần tập trung vào những nhiệm vụ sau: Một là cần nâng cao nhận thức, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác đối ngoại nhân dân.

Hai là cần tập trung tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc và đầy đủ Quy chế 272 của Bộ Chính trị và các quy định về quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại.

Ba là nâng cao hơn nữa hiệu quả các hoạt động chính trị đối ngoại, củng cố quan hệ hữu nghị với nhân dân các nước, nhất là các nước láng giềng và trong ASEAN, mở rộng mạng lưới bạn bè và đối tác quốc tế...

Bốn là cần khẩn trương chuẩn bị và tích cực tham gia chủ động hội nhập quốc tế một cách có hiệu quả nhất.

Năm là cần tăng cường hơn nữa sự phối hợp thống nhất giữa các đoàn thể, tổ chức nhân dân Việt Nam trong hoạt động đối ngoại nhân dân, giữa đối ngoại nhân dân với đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước nhằm phát huy đầy đủ sức mạnh tổng hợp và tối đa hóa lợi ích của quốc gia trong quá trình mở rộng hợp tác và hội nhập quốc tế.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đề nghị các đoàn thể, tổ chức nhân dân, các bộ, ngành tập trung hoàn tất sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 04 của Ban Bí thư về công tác đối ngoại nhân dân để Ban Đối ngoại Trung ương tổng hợp, báo cáo Ban Bí thư; đồng thời đề nghị các bộ, ngành liên quan tiếp tục quan tâm, giải quyết những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại, tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp tốt với các lực lượng làm công tác đối ngoại nhân dân để triển khai các hoạt động một cách thiết thực, hiệu quả nhất.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân đã làm rõ thêm các yêu cầu đặt ra đối với công tác đối ngoại nhân dân trong năm 2016, các biện pháp tăng cường công tác quản lý, phối hợp và phát triển lực lượng làm công tác đối ngoại nhân dân, nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, phát huy tối đa lợi thế của hoạt động đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, góp phần to lớn hơn vào hoạt động đối ngoại Đảng của Nhà nước.

Trong chương trình Hội nghị, Ban Đối ngoại Trung ương đã phát động phong trào thi đua yêu nước trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2016./.

Đinh Thùy Dung (TTXVN/Vietnam+)