Đội nữ rà phá bom mìn có một không hai ở Quảng Trị

Được thành lập vào tháng 8/2018, MAT 19 là tên gọi của đội nữ rà phá bom mìn duy nhất trong 40 đội rà phá bom mìn do tổ chức phi chính phủ Nhóm Cố vấn bom mìn triển khai hoạt động tại tỉnh Quảng Trị.
(TTXVN/Vietnam+)