Đồng bằng sông Hồng đứng đầu 6 vùng về chỉ số cải cách hành chính 2023

Giá trị trung bình cao nhất là vùng Đồng bằng sông Hồng với kết quả đạt 88,33%, cao hơn 1,71% so với năm 2022; xếp vị trí thứ 2 là vùng Đông Nam Bộ, đạt 87,79%, cao hơn 3,05% so với năm 2022.

vna_potal_chi_so_cai_cach_hanh_chinh_2023_par_index_2023_cua_6_vung_kinh_te_-_xa_hoi.jpg

Trong năm 2023, 6/6 vùng kinh tế-xã hội đều có giá trị trung bình Chỉ số Cải cách hành chính (Par Index 2023) đạt trên 80% và đều tăng trưởng cao hơn so với năm 2022.

Giá trị trung bình cao nhất là vùng Đồng bằng sông Hồng với kết quả đạt 88,33%, cao hơn 1,71% so với năm 2022 (86,62%); xếp vị trí thứ 2 là vùng Đông Nam Bộ, đạt 87,79%, cao hơn 3,05% so với năm 2022 (84,74%).

Tiếp theo là Trung du miền núi phía Bắc, đạt 87,72%, cao hơn 2,72% so với năm 2022 (85%). Xếp vị trí thứ 4 là Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, đạt 86,82%, cao hơn 2,57% so với năm 2022 (84,25%).

Hai vùng còn lại có cùng giá trị trung bình đạt 85,42% là Đồng bằng sông Cửu Long và Tây Nguyên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục