Chỉ số Cải cách hành chính 2023: Bộ Tư pháp vươn lên đứng đầu

Năm 2023, giá trị trung bình Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) của 17 bộ, cơ quan ngang bộ là 84,38%, tăng 0,33% so với năm 2022. Bộ Tư pháp dẫn đầu bảng Chỉ số năm 2023, đạt 89,95%.

1704Botuphap1.jpg

Năm 2023, giá trị trung bình Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) của 17 bộ, cơ quan ngang bộ là 84,38%, tăng 0,33% so với năm 2022.

Có 10/17 bộ có Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 trên mức giá trị trung bình. Bộ Tư pháp dẫn đầu bảng Chỉ số cải cách hành chính năm 2023, đạt 89,95%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục