Chiều 13/11, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thăm, làm việc với Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố Hà Nội.

Ghi nhận những nỗ lực của Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố Hà Nội nói chung và Ban Đoàn kết Công giáo các quận, huyện, thị xã nói riêng trong vai trò làm cầu nối giữa giáo dân với các cấp ủy Đảng, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc các cấp, tập hợp phát huy sức mạnh, lòng yêu nước của đồng bào Công giáo, ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định đây là việc làm đáp ứng nguyện vọng chính đáng của giáo dân, thúc đẩy mối quan hệ giữa giáo hội Công giáo, giáo dân với các cấp chính quyền.

Ủy ban Đoàn kết Công giáo là thành viên của Mặt trận Tổ quốc, Ủy ban hoạt động tốt thì Mặt trận hoàn thành nhiệm vụ của mình và ngược lại. Hai bên cần giúp nhau hoàn thành nhiệm vụ, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các cán bộ làm công tác tại hệ thống tổ chức đoàn kết Công giáo các cấp để sớm có hướng tháo gỡ những hạn chế về kinh phí, cơ chế tổ chức.

Ông cho rằng các địa phương nên duy trì hoạt động gặp gỡ giữa lãnh đạo Đảng, chính quyền với các linh mục, chánh xứ Giáo hội, tổ chức hội nghị biểu dương người công giáo là công dân tốt.

Hà Nội hiện có 470 xứ, họ đạo Công giáo thuộc 3 giáo phận: Hà Nội, Hưng Hóa và Bắc Ninh với 70 linh mục quản nhiệm, trên 2.000 chức việc và trên 188.400 nhân danh, 406 nhà thờ và nhà nguyện.

Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố, Ban Đoàn kết Công giáo các quận, huyện, thị xã, Ban hành giáo các xứ, họ đã tập trung tuyên truyền, vận động đồng bào Công giáo thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia vào các tổ chức chính trị, xã hội. Một số xứ, họ có đảng viên là người Công giáo được tín nhiệm giữ chức vụ chủ chốt trong cấp ủy, chính quyền, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp.

Đồng bào Công giáo Thủ đô đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc phát động, mang lại hiệu quả thiết thực, nâng cao trách nhiệm của người Công giáo trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đổi mới đất nước, sống phù hợp với tinh thần Thư chung 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam là “sống phúc âm giữa lòng dân tộc.”

Đời sống vật chất của bà con Công giáo ngày càng nâng lên, không còn hộ đói, hộ nghèo giảm, số hộ khá giàu ngày càng tăng. Giáo dân trên địa bàn thành phố đã tích cực hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với dồn điền, đổi thửa, phát triển sản xuất. Nhiều xứ họ hiến đất để mở rộng đường làng, ngõ xóm, không đòi tiền bồi thường như giáo dân các huyện Từ Liêm, Thanh Trì. Nhiều làng Công giáo được công nhận là làng văn hóa các cấp, nhiều xứ, họ đạo duy trì và thực hiện tốt việc không làm cỗ đám hiếu, không hút thuốc lá...

Phong trào xã hội hóa học tập với việc xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài đều được cha xứ và các xứ, họ quan tâm, nhiều xứ, họ hàng năm tổ chức khen thưởng khuyến học với số tiền gần 100 triệu đồng.

Thấm nhuần giáo lý của người Công giáo và truyền thống nhân đạo, bác ái của dân tộc Việt Nam, các xứ, họ đã tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, ủng hộ đồng bào bị thiên tai ở miền Trung, cung cấp các suất ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo…/.