Dong Nai tang cuong suc manh dai doan ket, thi dua sang tao, doi moi hinh anh 1Trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho các tập thể và cá nhân. (Ảnh: Nguyễn Văn Việt/TTXVN)

Ngày 30/10, tại Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai, 355 điển hình xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2015-2019 đã dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Đồng Nai lần thứ VI.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng cho biết, trong 5 năm qua, với chủ đề “Đồng Nai đoàn kết, thi đua, lao động, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,” các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã được tổ chức với nội dung thiết thực, hình thức đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của cả nước và của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Phong trào thi đua ở các cấp, các ngành được duy trì và ngày càng đi vào nề nếp, trở thành động lực thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cán bộ, công chức và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến được quan tâm, nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, nhiều sáng kiến cải tiến được phát hiện, tuyên truyền và nhân rộng; hiệu quả khen thưởng được nâng lên rõ rệt, kịp thời động viên những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc, phát hiện nhiều nhân tố mới xứng đáng được khen thưởng.

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Phú Cường đề nghị Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh Đồng Nai, các sở, ban, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy những thành tích đạt được, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trước mắt cũng như lâu dài.

[Ông Thái Bảo được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai]

Theo đó, tỉnh Đồng Nai tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; nâng cao nhận thức và tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan về công tác thi đua, khen thưởng, làm cho phong trào thi đua thực sự là động lực và trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị và cá nhân.

Tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các phong trào thi đua trên địa bàn, chú trọng 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhấn mạnh, toàn tỉnh cần tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, gắn với việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương.

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của các đơn vị, địa phương để phát động các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề mang tính đặc thù của từng đơn vị để cán bộ, công chức, viên chức của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước.

Công tác thi đua, khen thưởng ở Đồng Nai phải thực sự trở thành một động lực quan trọng, thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.”

Dịp này, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh Đồng Nai đã công bố quyết định của Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 1 tập thể và 2 cá nhân; Huân chương Lao động hạng Ba cho 1 cá nhân.

Ngoài ra, có 8 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 41 tập thể thuộc Cụm, Khối thi đua trên địa bàn tỉnh được tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2019; 67 tập thể và  95 cá nhân được tặng Bằng khen.

Tại Đại hội, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh Đồng Nai đã công bố quyết định của Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Công ty Chang Shin Việt Nam Trách nhiệm hữu hạn vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động đầu tư kinh doanh, chăm sóc người lao động và có nhiều đóng góp cho hoạt động xã hội, từ thiện, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Đồng Nai; tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho ông Bang Jin Woo-Tổng Giám đốc Công ty vì đã có thành tích xuất sắc trong điều hành doanh nghiệp, đầu tư kinh doanh, chăm sóc người lao động và có nhiều đóng góp cho hoạt động xã hội, từ thiện, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Đồng Nai./.

Nguyễn Văn Việt (TTXVN/Vietnam+)