Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biển, đảo, ngày 14/10, tại thành phố Cao Lãnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Vĩnh Tân và Chuẩn Đô đốc Nguyễn Ngọc Tương - Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân đã ký kết thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo.

Chương trình ký kết gồm các nội dung cụ thể như phối hợp thực hiện tuyên truyền miệng; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức hoạt động kết nghĩa giữa các đơn vị Hải quân với các địa phương trong tỉnh; tổ chức đoàn đi thăm, động viên cán bộ, chiến sỹ Hải quân, nhất là các đơn vị đóng quân trên quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1; tổ chức các hoạt động dân vận trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, động viên khuyến khích các văn, nghệ sỹ tham gia sáng tác về đề tài biển, đảo, người chiến sỹ Hải quân và quê hương, con người Đồng Tháp; thực hiện công tác giáo dục quốc phòng, tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân trong thời kỳ mới.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp và Lữ đoàn 125 Hải quân cũng đã ký kết phối hợp tuyên tuyền biển, đảo giữa hai đơn vị nhằm tuyên truyền khẳng định vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp phát triển đất nước, nâng cao nhận thức, tình cảm của cán bộ, đảng viên, nhân dân tỉnh Đồng Tháp đối với biển, đảo quê hương và nhiệm vụ xây dựng lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của người chiến sỹ Hải quân.

Đồng thời, phát huy tinh thần thi đua yêu nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020.”

Dịp này, Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Đồng Tháp và Đảng ủy xã Phong Mỹ (huyện Cao Lãnh) trao tặng 82 triệu đồng cho bộ đội Trường Sa./.