''Đột nhập'' Trung tâm báo chí Hội nghị Thượng đỉnh G20

Nước chủ nhà Nhật Bản đã bố trí toàn bộ khu Trung tâm thương mại quốc tế Intex, Osaka rộng 75.726 m2 để tổ chức hội nghị và đặt trung tâm báo chí của Hội nghị Thượng đỉnh G20.
Thành Hữu/Tokyo (Vietnam+)