Từ 1/4, một dự án mới của Tổ chức phi chính phủ Malteser International, Đức, sẽ hỗ trợ người dân của 46 làng trong tỉnh Quảng Nam có điều kiện tốt hơn trong việc chống lại thiên tai.

Những người dân sống tại vùng ven biển và sông Vũ Gia và Thu Bồn luôn chịu ảnh hưởng của lũ lụt và bão. Trong trường hợp thiên tai bất ngờ ập đến, có rất ít thời gian để thông báo và sơ tán dân trong vùng bị ảnh hưởng.

Chính vì vậy, bên cạnh việc tập huấn những cảnh báo sớm và công tác sơ tán, dự án chuẩn bị phòng chống thiên tai còn đưa ra những chương trình sơ tán và bài tập thực hành việc cứu hộ ở từng làng.

Bà Mai Thung, quản lý dự án ở Quảng Nam, cho biết một trọng tâm đặc biệt của dự án là quan tâm đến nhu cầu khác biệt của người khuyết tật. Thông thường, những cảnh báo về thiên tai thông qua trưởng thôn đến với người khuyết tật bao giờ cũng muộn. Người khuyết tật hoàn toàn bị phụ thuộc vào những cảnh báo sớm và những trợ giúp đặc biệt trong quá trình sơ tán.

Trong khuôn khổ hỗ trợ nhân đạo của Chính phủ Cộng hòa liên bang Đức, Bộ Ngoại giao Đức tài trợ kinh phí thực hiện dự án này trong hai năm là 380.000 USD./.