Đường phố Hà Nội ngày đầu thực hiện công điện số 15 vẫn đông đúc

Trong khi các hàng quán đều thực hiện nghiệm Công điện số 15 thì nhiều đường phố Thủ đô vẫn đông đúc người đi lại như ngày thường, thậm chí một số người dân còn không tuân thủ nguyên tắc 5K.
Minh Sơn (Vietnam+)