Theo số liệu từ FPT, trong quý I/2012 đơn vị này đã đạt những kết quả kinh doanh khá khả quan trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động.

Cụ thể, lợi nhuận toàn FPT sau 3 tháng đạt trên 578 tỷ đồng, tăng trưởng 12% so với cùng kỳ năm 2011, hoàn thành 103% kế hoạch đề ra. Doanh thu đạt gần 5.950 tỷ đồng và đạt 102% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt mức 341 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ và hoàn thành 101% kế hoạch đề ra. Lãi cơ bản trên cổ phiếu bình quân đạt 1.577 đồng trên một cổ phiếu.

Trong đó, các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của FPT vẫn giữ vững mức tăng trưởng. Ở mảng dịch vụ viễn thông, doanh thu đạt 658 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 186 tỷ đồng và tăng trưởng 31% so với cùng kỳ năm 2011. Dịch vụ online tăng trưởng 134% và đạt mức 380 tỷ đồng doanh thu. Lợi nhuận đạt 60 tỷ đồng và tăng 30% so với cùng kỳ.

Lĩnh vực phát triển phần mềm đạt 381 tỷ doanh thu và tăng trưởng 16% so với cùng kỳ năm 2011. Lĩnh vực tích hợp hệ thống đạt mức tăng trưởng cao 91% về lợi nhuận, đạt 57 tỷ đồng; và 488 tỷ đồng về doanh thu.  Các mảng dịch vụ công nghệ thông tin và phân phối cũng đạt mức doanh thu khá tốt, lần lượt là 120 tỷ đồng và 3.771 tỷ đồng, mảng giáo dục giữ vững tốc độ tăng trưởng mức 45,5%./.

Diệu Khê (Vietnam+)