Ngày 4/5, Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Nam cùng Trung tâm tài nguyên nhượng quyền thương hiệu xã hội Philippines, Công ty Pepsico Việt Nam đã ký kết biên bản tài trợ công trình nước sạch và Trung tâm phát triển cộng đồng Quảng Nam (gọi tắt là Dự án Waterhope).

Theo đó, dự án Waterhope Quảng Nam do Trung tâm Tài nguyên Nhượng quyền Thương hiệu xã hội Philippines và Công ty Pepsico Việt Nam tài trợ với tổng kinh phí 97.500 USD.

Trong đó, vốn đối ứng của Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Quảng Nam là 10.000 USD.

Gói dự án bao gồm các hạng mục công trình như xây dựng và lắp đặt hệ thống lọc nước tùy chỉnh, phương tiện vận chuyển, cấu trúc trạm nước, cấu trúc trung tâm cộng đồng và máy vi tính.

Sau khi hoàn thành dự án đưa vào vận hành sẽ cung cấp nước uống sạch và đủ công suất cho cộng đồng nghèo và có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam với mức giá rẻ hơn mức thị trường.

Qua đó, dự án góp phần cải thiện cuộc sống cho cộng đồng dân cư nghèo, giúp người dân tiếp cận với các dịch vụ phát triển cộng đồng.

Toàn bộ doanh thu từ Dự án Waterhope Quảng Nam sẽ được sử dụng cho các chương trình phát triển cộng đồng tại tỉnh Quảng Nam./.