Chùa Phật Tích có tên chữ là Vạn Phúc tự toạ lạc trên sườn phía Nam núi Phật Tích, nay thuộc địa phận xã Phật Tích, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Được xây dựng vào thời Lý với quy mô rộng lớn, chùa Phật Tích từ xưa tới nay là một trong những trung tâm tín ngưỡng thờ Phật, đồng thời là công trình lịch sử kiến trúc điêu khắc, nghệ thuật đặc sắc còn lại trên đất Bắc Ninh.

Năm 1962, chùa Phật Tích được công nhận là di tích lịch sử-văn hóa, một trong những công trình tâm linh lớn và có lịch sử lâu nhất nước ta./.

(Vietnam+)