Bộ Giao thông Vận tải đã đồng ý gia hạn cho tài xế lái xe đầu kéo kéo sơmi rơmóoc phải kết thúc sát hạch, chuyển đổi bằng C, D, E lên bằng FC xong trước ngày 31/12/2010 thay vì từ 1/7 như quy định trước đó.

Theo quy định của Luật Giao thông đường bộ có hiệu lực từ 1/7/2009, tất cả các lái xe container sẽ phải thi chuyển bằng lái xe có rơmoóc (bằng FC) thay vì chỉ có bằng C như trước đây.

Song xét trên thực tế, tại thời điểm Luật Giao thông đường bộ có hiệu lực, còn khoảng hơn 10.000 lái xe loại này, nếu ngay lập tức chuyển đổi sẽ không khả thi, nên ngày 15/4/2009, Bộ Giao thông Vận tải đã có Quyết định 997 cho phép lùi thời hạn thực hiện bằng FC đến 1/7/2010.

Tuy nhiên, mới đây, Hiệp hội vận tải hàng hóa Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng cùng có kiến nghị lên Tổng cục Đường bộ xin gia hạn lùi thời hạn này 1 năm (tức tới 1/7/2011) vì cho rằng năng lực sát hạch của các trung tâm không đảm bảo kịp tiến độ. Vì vậy, Bộ Giao thông Vận tải đã đồng ý với Tổng cục Đường bộ một lần nữa lùi thời hạn này tới hết năm 2010.

Bên cạnh đó, Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu các hiệp hội vận tải, doanh nghiệp và lái xe cần khẩn trương đến đăng ký tại các sở giao thông vận tải để tham gia đào tạo, sát hạch./.

Uông Lam (TTXVN/Vietnam+)