Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ia Grai (Gia Lai) Phan Trung Tường cho biết Ủy ban Nhân dân huyện Ia Grai đã có Quyết định số 2060/QĐ-UUBND ngày 24/12/2018 về việc kỷ luật với hình thức cách chức đối với bà Nguyễn Thị Phương, phó hiệu trưởng Trường Mẫu giáo 15-5 (huyện Ia Grai) xuống làm giáo viên vì đã có hành vi cùng với hiệu trưởng và Ban Giám hiệu nhà trường để xảy ra các sai phạm trong thực hiện các chính sách pháp luật về giáo dục và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đối với Ban Giám hiệu Trường Mẫu giáo 15-5.

Cùng ngày, Ủy ban Nhân dân huyện Ia Grai ban hành Quyết định số 2061/QĐ-Ủy ban Nhân dân về việc kỷ luật với hình thức giáng chức đối với bà Trần Thị Hoa, hiệu trưởng Trường Mẫu giáo 15-5 xuống giữ chức Phó Hiệu trưởng vì đã xảy ra các sai phạm trong việc thực hiện các chính sách pháp luật về giáo dục và thực hiện nhiệm vụ quyền hạn đối với Ban Giám hiệu Trường Mẫu giáo 15-5 huyện Ia Grai.

Trước đó, theo Kết luận thanh tra số 02/KL-UBND ngày 5/12/2018 của Ủy ban Nhân dân huyện Ia Grai, trong năm học 2017-2018, Trường Mẫu giáo 15-5 để xảy ra các sai phạm như sau, đối với việc tách lớp tại điểm trường thôn Thanh Bình thuộc Trường Mẫu giáo 15-5, năm học 2017-2018, tại lớp Mẫu giáo Thanh Bình có 36 học sinh, tuy nhiên Ban Giám hiệu Nhà trường đã lập danh sách thêm 7 học sinh có hộ khẩu thường trú tại thôn Hợp Nhất, xã Ia Bă hiện đang học tại điểm trường làng Bek, xã Ia Bă vào danh sách học sinh của lớp Mẫu giáo Thanh Bình nằm nâng khống sỹ số của lớp lên 43 học sinh để làm cơ sở xin tách 2 lớp.

Ngoài ra, Ban Giám hiệu Nhà trường còn lập khống hồ sơ, chứng từ thanh toán dạy thêm lớp.

[Bộ trưởng Giáo dục xác nhận vụ hiệu trưởng xâm hại tình dục học sinh]

Từ tháng 9/2017 đến tháng 1/2018, Ban Giám hiệu Trường Mẫu giáo 15-5 đã lập khống hồ sơ dạy thêm lớp cho bà Nguyễn Thị Phương (Phó Hiệu trưởng). Từ tháng 2-5/2018, Ban Giám hiệu trường kê khống hồ sơ để Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ia Grai chi trả lương dạy thêm lớp cho bà Phương.

Ban Giám hiệu trường lập khống hồ sơ để chi trả lương dạy thêm cho một số giáo viên trong trường, chi sai chế độ cho giáo viên dạy lớp có trẻ khuyết tật.

Theo Kết luận thanh tra của Ủy ban Nhân dân huyện Ia Grai, tổng số tiền sai phạm tại Trường Mẫu giáo 15-5 là hơn 62 triệu đồng; trong đó chi sai do lập khống hồ sơ, chứng từ là hơn 49 triệu đồng, chi sai do kê khai sai trình độ gần 10 triệu đồng và chi sai cho giáo viên dạy lớp có trẻ khuyết tật (năm học 2016-2017) gần 3 triệu đồng.

Ủy ban Nhân dân huyện Ia Grai đề nghị Ban Giám hiệu Trường Mẫu giáo 15-5 cùng các cá nhân có liên quan thu hồi số tiền chi trái quy định, nộp vào ngân sách Nhà nước./.