Chiều 7/12, Ban chỉ đạo Diễn đàn Hợp tác kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long (MDEC) - Tiền Giang 2012 đã tổ chức Hội nghị tổng kết các hoạt động của diễn đàn và ra Tuyên bố chung nhất trí kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển Đồng bằng sông Cửu Long hướng đến một nền nông nghiệp chất lượng và bền vững.

Tuyên bố chung cũng khẳng định cam kết của thành viên Ban Chỉ đạo MDEC Tiền Giang 2012 với các điểm chính: tăng cường hợp tác nghiên cứu, đóng góp cho Kế hoạch Đồng bằng sông Cửu Long ứng phó biến đổi khí hậu; sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong đó chú trọng quy hoạch chuyển đổi đất trồng lúa sang sử dụng trong các mục đích khác, quy hoạch đất trồng cây ăn trái và nuôi thủy sản phù hợp dựa trên thế mạnh từng địa phương và lợi ích chung toàn vùng.

Trên cơ sở rà soát cơ chế, chính sách cho các sản phẩm chủ lực vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp cùng các bộ, ngành Trung ương trình Chính phủ ban hành các cơ chế, chính sách cho phù hợp theo hướng hỗ trợ phát triển sản xuất và tiêu thụ lúa gạo, thủy sản, trái cây Đồng bằng sông Cửu Long.

Tuyên bố chung cũng nhấn mạnh việc tăng cường liên kết vùng Đồng bằng sông Cửu Long, hỗ trợ và nhân rộng mô hình “cánh đồng mẫu lớn” hiệu quả, cơ chế phát triển làng nghề, tăng cường liên kết xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch dựa trên thế mạnh từng địa phương cũng như lợi ích chung toàn vùng.

Ban Chỉ đạo MDEC Tiền Giang 2012 đánh giá cao những thành tựu nổi bật đạt được trong Diễn đàn Hợp tác kinh tế Đồng bằng sông Cửu Long-Tiền Giang 2012 cũng như sau 6 lần tổ chức MDEC. Các hoạt động quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của Đồng bằng sông Cửu Long như một thực thể chung đang đi vào nề nếp; công tác hợp tác kinh tế và xúc tiến đầu tư-thương mại và du lịch nội vùng cũng như với Thành phố Hồ Chí Minh và các vùng miền trong cả nước được tăng cường.

Ngoài ra, tuy còn những hạn chế nhất định nhưng các bộ, ngành Trung ương và địa phương cũng đạt được sự đồng thuận chung trong thảo luận và đề ra cách thức khai thác hợp lý, có hiệu quả các nguồn lực sẵn có vốn “tài sản chung” các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long trên cơ sở tăng cường liên kết, hợp tác từ MDEC Tiền Giang 2012.

MDEC Tiền Giang 2012 có 7 chuỗi hoạt động chính gồm hội thảo tham vấn kế hoạch Đồng bằng sông Cửu Long về ứng phó biến đổi khí hậu, diễn đàn nông dân, diễn đàn doanh nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long, hội chợ triển lãm rau quả và thương mại Đồng bằng sông Cửu Long, hội nghị xúc tiến đầu tư-thương mại và du lịch Đồng bằng sông Cửu Long, hội thảo rà soát về cơ chế chính sách đối với các sản phẩm chủ lực vùng và Hội nghị Ban Chỉ đạo MDEC Tiền Giang 2012 ra tuyên bố chung.

Hội nghị Ban Chỉ đạo MDEC Tiền Giang 2012 cũng nhất trí giao Vĩnh Long đăng cai Diễn đàn năm 2013./.

Minh Trí (TTXVN)