Vì quyền lợi chung của chuỗi khai thác, sản xuất và xuất khẩu hải sản vào Liên minh châu Âu (EU), Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (Vasep) vừa kiến nghị Cục Khai thác và Bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản một số vấn đề để giải quyết các bất cập và khó khăn cho doanh nghiệp.

Theo đó, Vasep kiến nghị Cục Khai thác và Bảo vệ Nguồn lợi Thủy sản chủ trì phối hợp với Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm Thủy sản (Nafiqad) ban hành sớm văn bản “Hướng dẫn thực hành" Quy định của Hội đồng EU về khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) để thống nhất toàn quốc về cách làm và áp dụng quy chế sao cho đáp ứng yêu cầu của Châu Âu, phù hợp thực tiễn tại Việt Nam nhưng hỗ trợ tối đa các doanh nghiệp xuất khẩu “mặt hàng có nguồn gốc từ biển do cộng đồng không nhỏ ngư dân khai thác được”.

Bên cạnh đó, Cục Khai thác chỉ đạo và hướng dẫn các chi cục địa phương thực hiện tốt trách nhiệm triển khai Thông tư 63 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển, đến toàn bộ ngư dân; đặc biệt, là đối tượng chịu trách nhiệm chính là chủ hàng xuất khẩu vào EU, nhất là trong giai đoạn 6 tháng sau khi Quy định IUU có hiệu lực cần thời gian để áp dụng.

Mặt khác, Cục hướng dẫn các Chi cục địa phương nhanh chóng xây dựng, cập nhật đầy đủ và có hệ thống theo tiêu chí chung về danh sách tàu thuyền, có đầy đủ thông tin lí lịch tàu và giá trị sử dụng giấy phép khai thác kèm theo.

Ngoài ra, Cục chủ trì và phối hợp với Cục Nafiqad nghiên cứu và trao đổi với đại diện EU về thực trạng của Việt Nam, đề xuất phương án bỏ Cảng khỏi danh mục cần xác nhận của giấy chứng nhận khai thác (CC); đồng thời, xem xét bãi bỏ việc thu phí xác nhận Giấy CC của các cảng cá.

Đại diện lãnh đạo Vasep cho biết, sau hơn 1 tháng kể từ ngày Quy chế Chứng nhận Thủy sản khai thác xuất khẩu vào thị trường EU có hiệu lực, nhiều doanh nghiệp liên tục phản ánh có khá nhiều bất cập nảy sinh trong thực hiện và gặp nhiều khó khăn trong việc xác nhận Giấy CC cho lô hàng của các doanh nghiệp, dẫn đến tình trạng xuất khẩu hải sản khai thác trong tháng 1 đã bị ngừng trệ đáng kể./.

Thúy Hiền (Vietnam+)