Giam tren 1.000 truong cong lap trong nam hoc 2019-2020 hinh anh 1Bậc tiểu học có số lượng trường công lập giảm nhiều nhất. (Ảnh minh họa: PM/Vietnam+)

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 2019-2020, cả nước đã giảm 1.167 trường công lập ở tất cả các cấp, từ mầm non đến trung học cơ sở. Trong khi đó hệ ngoài công lập lại tăng 205 trường.

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay việc giảm số lượng trường công lập do các địa phương đã tích cực thực hiện sắp xếp mạng lưới, quy mô trường, lớp một cách phù hợp để tạo thuận lợi cho người dân, đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh.

Giam tren 1.000 truong cong lap trong nam hoc 2019-2020 hinh anh 2Tỷ lệ tăng, giảm cơ sở giáo dục phổ thông công lập năm học 2019-2020 so với năm học 2018-2019.

Số lượng trường công giảm mạnh nhất là ở bậc tiểu học, giảm 879 trường, tiếp đó là bậc mầm non giảm 218 trường, bậc trung học cơ sở giảm 70 trường. Riêng bậc trung học phổ thông vẫn giữ nguyên số trường công lập như năm học 2018-2019.

[Quảng Ninh thông tin về việc hơn 500 học sinh không đến trường]

Bên cạnh việc quy hoạch lại mạng lưới trường công lập, các địa phương đã triển khai các chính sách ưu đãi đất đai, thuế, tín dụng… để hỗ trợ các cơ ở giáo dục ngoài công lập, thúc đẩy xã hội hóa giáo dục, huy động các nguồn lực của xã hội nhằm phát triển giáo dục đào tạo.

Giam tren 1.000 truong cong lap trong nam hoc 2019-2020 hinh anh 3Số lượng trường tăng, giảm ở các bậc học năm học 2019-2020 so với năm học 2018-2019.

Vì thế, trong năm học 2019-2020, hệ thống các cơ sở ngoài công lập lại có thêm 205 trường thành lập mới, tập trung ở các thành phố lớn. Trong đó bậc mầm non có số trường thành lập mới nhiều nhất với 150 trường, tiếp đó là bậc trung học phổ thông với 31 trường, bậc tiểu học 17 trường, trung học cơ sở 7 trường. Xét về tỷ lệ thì tiểu học và trung học cơ sở là hai bậc học có tỷ lệ tăng trường ngoài công lập cao nhất với trên 14%.

Số trường ngoài công lập tăng đã cho các địa phương có nhu cầu cao về trường, lớp như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng... giảm được áp lực sỹ số, từ đó góp phần nâng cao chất lượng đào tạo./.

Phạm Mai (Vietnam+)