Giao Bo Giao thong Van tai quyet dinh viec thu phi dien tu khong dung hinh anh 1Phương tiện lưu thông trên làn thu phí tự động của một trạm BOT đã vận hành và khai thác. (Ảnh: Huy Hùng/Vietnam+)

Theo Công văn số 10943/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc triển khai hệ thống thu phí đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quyết định và chịu trách nhiệm toàn diện về công tác thu phí (hình thức thu phí, thời gian triển khai thu phí điện tử không dừng) đối với một số trạm thu phí đặc thù thuộc Dự án đầu tư theo hợp đồng BOT do Bộ Giao thông Vận tải là cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

[Hơn 50% chủ xe dán thẻ đã sử dụng thu phí tự động không dừng]

Thủ tướng Chính phủ giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau quyết định hình thức thu phí (thủ công hoặc điện tử không dừng) đối với 4 trạm thu phí thuộc công trình cầu có quy mô nhỏ trên địa bàn do Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau là cơ quan nhà nước có thẩm quyền./.

(TTXVN/Vietnam+)