Giao dịch điện tử lĩnh vực đất đai: Đảm bảo minh bạch cho người dân

Theo Dự thảo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, nguyên tắc thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai phải đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, người sử dụng đất.
Giao dịch điện tử lĩnh vực đất đai: Đảm bảo minh bạch cho người dân ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang Dự thảo Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, phù hợp với yêu cầu của Luật Đất đai, Luật Giao dịch điện tử và các quy định có liên quan.

Theo đó, nguyên tắc thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai phải đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, người sử dụng đất và các tổ chức cá nhân có liên quan; bảo đảm công khai minh bạch, công bằng, trung thực, an toàn, hiệu quả và thuận tiện cho sử dụng.

Bên cạnh đó, cơ quan, tổ chức, cá nhân cũng được quyền lựa chọn phương thức giao dịch với cơ quan nhà nước nếu cơ quan nhà nước đó đồng thời chấp nhận giao dịch theo phương thức truyền thống và phương thức giao dịch điện tử, trừ trường hợp pháp luật quy định khác; tuân thủ quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

[Hạn chế dự án ‘ảo’ bất động sản: Địa phương phải công khai các dự án]

Về phương thức thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai tại địa phương, dự thảo cho phép thực hiện giao dịch tương ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, 3 và 4.

Theo đó, cơ quan tổ chức cung cấp dịch vụ giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai công khai thông tin, cung cấp mẫu hồ sơ về thủ tục hành chính và các văn bản liên quan trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Ủy ban Nhân dân cấp huyện.

Với giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai tương ứng với dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, cơ quan, tổ chức, cá nhân truy cấp vào cổng thông tin điện tử như trên để tải và hoàn thiện hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính và nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến nơi tiếp nhận. Cơ quan có thẩm quyền sẽ giải quyết hồ sơ trả kết quả thực hiện trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Với giao dịch điện tử mức độ 3, cơ quan, tổ chức, cá nhân truy cấp vào cổng thông tin điện tử như trên để tải mẫu hồ sở thực hiện gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ theo quy định. Văn phòng Đăng ký đất đai sẽ ký số và truyền thông tin điện tử cho cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có); sau đó thông báo tới cơ quan, tổ chức, cá nhận thực hiện giao dịch điện tử.

Tương tự, giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai tương ứng với dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về cơ bản thực hiện một số trình tự như ở mức độ 3. Bên cạnh đó, cơ quan tổ chức cá nhân thực hiện giao dịch thanh toán trực tuyến các khoản nghĩa vụ tài chính.

Đối với trường hợp thực hiện thủ tục đăng ký chuyển quyền sử dụng đất mà người sử dụng đất không có nhu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận; thực hiện thủ tục đăng ký, xóa thế chấp, bảo lãnh, xóa đăng ký bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất, người sử dụng đất phải nộp bản gốc Giấy chứng nhận tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục