Nhân viên Petrolimex đang bán xăng cho khách hàng. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Trước thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu (15 giờ ngày 6/3), ước quỹ bình ổn giá (BOG) của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) còn dư 1.827 tỷ đồng, tăng 10 tỷ đồng so với kỳ công bố ngày 18/2.

Trước đó, theo quyết định của liên bộ Công Thương-Tài chính, giá xăng RON 92 đã giảm 76 đồng/lít; Xăng E5 giảm 58 đồng/lít. Trong khi dầu diesel 0,05S tăng 142 đồng/lít, dầu hỏa tăng 76 đồng/lít và dầu mazút 3,5S tăng 55 đồng/kg.

Với thay đổi này, mức giá trần mới đối với xăng RON 92 là 18.022 đồng/lít, xăng E5 cao nhất 17.760 đồng/lít, dầu diesel 0,05S có mức trần là 14.447 đồng/lít, dầu hỏa cao nhất là 12.834 đồng/lít và dầu mazút 3,5S có mức trần là 11.378 đồng/kg.

Lần điều chỉnh gần đây nhất (ngày 18/2), giá xăng RON 92 tăng 504 đồng/lít; Xăng E5 tăng 496 đồng/lít. Trong khi dầu diesel 0,05S tăng 283 đồng/lít, dầu hỏa tăng 238 đồng/lít và dầu mazút 3,5S tăng 117 đồng/kg.

Liên quan đến quỹ bình ổn, mức chi áp dụng đối với xăng khoáng và xăng E5 sẽ giảm về mức 0 đồng/lít, thay vì mức 300 đồng/lít như kỳ công bố ngày 18/2./.