Theo số liệu của Vụ Tín dụng Ngân hàng Nhà nước, đến ngày 31/8/2013, các ngân hàng thương mại đã cam kết cho vay 331 khách hàng cá nhân với số tiền là 105,32 tỷ đồng.

Trong đó, đã giải ngân cho 305 khách hàng với số tiền 69,4 tỷ đồng, cụ thể: cho vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội là 42,9 tỷ đồng cho 181 khách hàng; cho vay để mua, thuê nhà ở thương mại là 26,5 tỷ đồng cho 124 khách hàng.

Hiện Vietcombank là ngân hàng giải ngân tốt nhất trong 5 ngân hàng thương mại tham gia chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở. Ngân hàng này đã cam kết cho vay 44,89 tỷ đồng, trong đó giải ngân 29,35 tỷ đồng cho 135 khách hàng.

Tiếp đến là VietinBank cam kết cho vay 29,47 tỷ đồng, trong đó giải ngân 23,65 tỷ đồng cho 92 khách hàng; BIDV cam kết cho vay 16,3 tỷ đồng, trong đó giải ngân 8,023 tỷ đồng cho 40 khách hàng; Agribank cam kết cho vay 8,4 tỷ đồng, trong đó giải ngân 8,26 tỷ đồng cho 37 khách hàng; MHB cam kết cho vay 6,26 tỷ đồng với 27 khách hàng, trong đó giải ngân 88 triệu đồng cho 1 khách hàng.

Đối với khách hàng doanh nghiệp: Ngân hàng Nhà nước đã xác nhận đăng ký của BIDV được ký hợp đồng tín dụng với 2 khách hàng (một khách hàng ở Huế và một khách hàng ở Thành phố Hồ Chí Minh) trong khuôn khổ gói tín dụng này với số tiền là 658 tỷ đồng và BIDV đã giải ngân cho 1 khách hàng (trên địa bàn Huế) với số tiền là 34,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng xác nhận đăng ký của Agribank được ký hợp đồng tín dụng với 1 khách hàng (trên địa bàn Cần Thơ) với số tiền 50 tỷ đồng và Agribank đã giải ngân cho khách hàng số tiền là 10,16 tỷ đồng./.

Minh Thúy (Vietnam+)