Ngày 3/3, ông Nguyễn Đức Hòa, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, cho biết, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có văn bản số 594/UBND-KGVX đồng ý với đề xuất của liên ngành Bảo hiểm xã hội và Bưu điện thành phố về việc kể từ ngày 4/3 yêu cầu các đơn vị liên quan chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng Ba và 4/2021 vào kỳ chi trả tháng Ba.

Theo đó, thời gian chi trả bắt đầu từ ngày 4/3 tại các điểm chi trả của xã, phường, thị trấn và các bưu cục thuộc Bưu điện thành phố Hà Nội.

Các cơ quan chi trả và người thụ hưởng có trách nhiệm thực hiện nghiêm quy trình phòng, chống dịch COVID-19, tránh tập trung đông người.

[Gộp trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm hai tháng tại 13 tỉnh, thành phố]

Cụ thể, trong tháng 3 và 4/2021, liên ngành Bảo hiểm xã hội và Bưu điện thành phố Hà Nội sẽ thực hiện chi trả cho 587.577 người với số tiền là hơn 5.650 tỷ đồng.

Lý giải về việc chi trả liền 2 tháng tiền lưu hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho các đối tượng được hưởng, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Hà Nội cho biết, đây là cách thức nhằm bảo đảm an toàn về nguồn tiền cũng như an toàn về phòng, chống dịch COVID -19.

Tại các địa điểm đang bị phong tỏa (nếu có) chống dịch thì các đơn vị chức năng sẽ chi trả tại nhà cho người thụ hưởng.

Theo Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, trong số các đối tượng nhận lương, trợ cấp kể trên có hơn 410.000 người nhận trực tiếp, gần 177.000 nhận qua tài khoản cá nhân (ATM).

Hiện tại, nguồn tiền đã được chuyển về; nhân lực, phương án cũng đã được tính toán, sẵn sàng cho việc chi trả vào ngày 4/3./.

 
Mạnh Khánh (TTXVN/Vietnam+)