Ha Noi: Nang cao chat luong thong ke, dap ung yeu cau quan ly hinh anh 1Bí thư Thành ủy Thành phố Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận buổi làm việc. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Ngày 9/8, tại buổi làm việc với Cục Thống kê thành phố Hà Nội về kết quả thực hiện công tác bảy tháng của năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2019, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đánh giá cao đóng góp của Cục Thống kê thành phố Hà Nội vào kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh năm 2019 là năm “nước rút,” có tác động quan trọng đến việc hoàn thành toàn diện những chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố.

Từ nay đến cuối năm nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Đảng bộ thành phố rất nặng nề.

Cùng với đó, thành phố đang tích cực chuẩn bị nội dung và điều kiện bảo đảm cho việc tổ chức Đại hội XVII Đảng bộ thành phố vào cuối năm 2020.

Do đó, những thông tin và kết quả hoạt động của Cục Thống kê thành phố là cơ sở quan trọng, giúp công tác hoạch định chủ trương, chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ, quản lý, điều hành của thành phố được khoa học, sâu sát và hiệu quả hơn.

[Nhiều lãnh đạo bộ, ngành xem nhẹ vai trò của công tác thống kê]

Ha Noi: Nang cao chat luong thong ke, dap ung yeu cau quan ly hinh anh 2Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Để nâng cao hơn nữa chất lượng thông tin thống kê đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành của các cấp ủy, chính quyền trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải yêu cầu Cục Thống kê thành phố Hà Nội tăng cường và phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các đơn vị sở, ngành, quận, huyện, thị xã trong việc thu thập thông tin, số liệu, đảm bảo tính kịp thời, chính xác, đồng bộ các số liệu trong các báo cáo thống kê.

Các cuộc điều tra, thu thập, xử lý số liệu cần phải bảo đảm tính khoa học, tính thực tiễn, toàn diện, khách quan; các thông tin, báo cáo thống kê phải có độ tin cậy cao, là cơ sở cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Bên cạnh đó, Cục Thống kê thành phố Hà Nội cần tăng cường công tác phân tích, dự báo thống kê trong các báo cáo tình hình kinh tế, xã hội hàng tháng, quý, năm; kịp thời cung cấp thông tin, số liệu, giúp cho việc phân tích, đánh giá, nhận định, dự báo, nhất là những thông tin, số liệu thống kê về kinh tế-xã hội, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016-2020, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2020-2025, phục vụ Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII và đại hội đảng bộ các cấp thuộc thành phố.

Báo cáo với Bí thư Thành ủy Hà Nội và các đại biểu tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Thống kê thành phố Hà Nội Đậu Ngọc Hùng cho biết, trong bảy tháng qua Cục Thống kê thành phố Hà Nội đã thực hiện các cuộc điều tra thống kê thường xuyên theo đúng phương án do Tổng cục Thống kê quy định như các cuộc điều tra về diện tích, năng suất, sản lượng cây trồng, điều tra chăn nuôi; các cuộc điều tra lâm nghiệp, thủy sản; điều tra doanh nghiệp năm 2019; điều tra lao động việc làm, điều tra vốn đầu tư thực hiện…

Cục Thống kê thành phố Hà Nội đã và đang tiến hành điều tra mở rộng mẫu để tổng hợp, tính toán các chỉ tiêu phục vụ yêu cầu của thành phố như: mở rộng mẫu điều tra trong Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; điều tra mẫu cá thể ngành công nghiệp đại diện cho quận, huyện, thị xã; điều tra lao động việc làm mở rộng, tính toán các chỉ tiêu nghèo đô thị…

Thông qua các báo cáo tình hình kinh tế-xã hội hàng tháng, quý, năm, công tác phân tích, dự báo luôn được Cục Thống kê thành phố quan tâm thực hiện.

Đáng chú ý, Cục Thống kê thành phố Hà Nội còn thực hiện một số báo cáo phân tích quan trọng như chủ trì xây dựng “Báo cáo kiểm kê, đánh giá thực chất các nguồn lực của nền kinh tế trên địa bàn thành phố Hà Nội” theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố; phối hợp chặt chẽ với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong công tác phân tích, dự báo kinh tế, xã hội của thành phố.

Cục Thống kê Hà Nội cũng phối hợp với Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo đánh giá tác động đến Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) khi điều chỉnh giá dịch vụ y tế và điều chỉnh mức đóng học phí các trường học trên địa bàn thành phố./.

Văn Cảnh-Nguyễn Thắng (TTXVN/Vietnam+)