Ha Noi phan dau nam 2025, hoan thanh nhiem vu xay dung nong thon moi hinh anh 1Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Thời gian qua, Hà Nội đã thu được nhiều kết quả tích cực trong thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU, ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025.”

Tính đến hết năm 2022, đã có 23/33 chỉ tiêu vượt, hoàn thành hoặc bảo đảm lộ trình kế hoạch.

Mục tiêu đến năm 2025, Hà Nội phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới./.

(TTXVN/Vietnam+)