Hà Nội tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đặt mục tiêu kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 đạt trên 95% kế hoạch thành phố giao.
Hà Nội tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm ảnh 1(Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Thành phố Hà Nội đang tập trung các giải pháp để thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về đôn đốc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đặt mục tiêu kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 đạt trên 95% kế hoạch thành phố giao.

Theo mục tiêu trên, thành phố yêu cầu các chủ đầu tư có biện pháp thực hiện giải ngân kế hoạch vốn theo lộ trình đã xây dựng; tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư của các dự án được bố trí kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, đồng thời quyết tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho dự án, hoàn thành nhiệm vụ trong những tháng còn lại của kế hoạch đầu tư công năm 2023.

Cùng đó, các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã cũng tập trung tháo gỡ và tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án; đẩy nhanh việc hoàn thiện thủ tục đầu tư để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu chủ đầu tư, Ủy ban Nhân dân quận, huyện, thị xã tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, giải ngân kế hoạch vốn được giao và thực hiện theo đúng cam kết. Các đơn vị xây dựng chi tiết kế hoạch giải ngân quý 3, 4 năm nay và đến 31/1/2024 của từng dự án.

Thành phố yêu cầu các đơn vị, chủ đầu tư rà soát kỹ khả năng thực hiện dự án để đề xuất bố trí kế hoạch vốn cho phù họp, khắc phục tình trạng không giải ngân hết kế hoạch vốn do tính toán, đề xuất không hợp lý. Đối với các dự án được điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trong năm 2023, yêu cầu các chủ đầu tư tập trung quyết liệt, áp dụng biện pháp đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn đã điều chỉnh.

Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân thành phố giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố trình Hội đồng Nhân dân thành phố tại kỳ họp tháng Chín này để rà soát, điều chuyển vốn từ dự án chậm hoàn thiện thủ tục đầu tư, chậm triển khai, giải ngân, không khắc phục được vướng mắc, dự kiến không giải ngân hết kế hoạch vốn sang cho những dự án có khả năng thực hiện, hấp thụ vốn tốt hơn.

[Hà Nội: Vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách nhà nước tăng 0,8%]

Sở Tài chính được giao phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố cân đối nguồn vốn bố trí đảm bảo theo tiến độ dự án; rà soát, đôn đốc quyết toán công trình hoàn thành.

Các đơn vị liên quan được giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư, trình Hội đồng Nhân dân thành phố phê duyệt tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố. Đối với 160 dự án cấp thành phố thuộc danh mục Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 đã được phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng chưa phê duyệt dự án, các đơn vị được giao làm chủ đầu tư dự án khẩn trương hoàn thiện thủ tục trình phê duyệt dự án.

Các sở, ngành, cơ quan có trách nhiệm thẩm định dự án hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện và tập trung thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án; hoàn thành trước ngày 15/11/2023 để kịp thời trình Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét, bố trí kế hoạch vốn hằng năm.

Đối với 9 dự án chuyển tiếp cấp thành phố cần phải thực hiện thủ tục điều chỉnh thời gian thực hiện để đảm bảo điều kiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, sở chuyên ngành thẩm định trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh.

Với 109 dự án có kế hoạch vốn trung hạn 5 năm 2021-2025 nhưng đến hết năm 2023 sẽ hết thời gian thực hiện (không bao gồm 9 dự án đã nêu ở trên), thành phố yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ, sở chuyên ngành thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh, hoàn thành trước 30/11 tới.

Cùng đó, với 17 dự án cấp thành phố chưa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban Nhân dân thành phố; Sở Kế hoạch và Đầu tư đôn đốc, hướng dẫn các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ trong tháng Chín này.

Đối với 32 dự án cấp thành phố chưa phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công-dự toán, 40 dự án chưa đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công và 79 dự án chưa khởi công, các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trình sở chuyên ngành thẩm định, cấp có thẩm quyền phê duyệt để khởi công giúp dự án đảm bảo đủ thời gian tích lũy khối lượng, giải ngân kế hoạch vốn đã giao, hoàn thành trong tháng 10 và 11 tới đây.

Hà Nội tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm ảnh 2Cầu dài 3,5km, rộng 19,25m với 4 làn xe, bao gồm ba làn ôtô và một làn xe hỗn hợp. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Thành phố cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã quyết liệt chỉ đạo phòng chuyên môn sớm hoàn thiện báo cáo thẩm định để trình cấp có thẩm quyền thực hiện thủ tục đầu tư, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; thiết kế kỹ thuật-dự toán; kết quả đấu thầu; quyết định điều chỉnh dự án, hoàn thành trong tháng Chín này và tháng 10 tới.

Về giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài, đối với các dự án có 2 nguồn vốn, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu chủ đầu tư tập trung thực hiện giải ngân kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài trước khi thực hiện thanh toán kế hoạch đầu tư công năm 2023. Trong trường hợp dự kiến không giải ngân hết 100% cả 2 nguồn vốn, chủ đầu tư chủ động rà soát, đề xuất điều chỉnh giảm kế hoạch vốn năm 2023 đợt tháng Chín tới để tập trung giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2022 kéo dài, tránh việc bị hủy dự toán, thành phố yêu cầu.

Theo báo cáo của các đơn vị, hiện có 293 dự án, gồm 99 dự án cấp thành phố, 47 dự án ngân sách thành phố hỗ trợ mục tiêu cấp huyện và 147 dự án cấp huyện có vướng mắc về giải phóng mặt bằng đến thời điểm 31/7 vừa qua.

Đối với 24 dự án khó khăn về tái định cư, Sở Xây dựng đã thống kê đồng thời nêu giải pháp tháo gỡ. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu Sở Xây dựng tiếp tục chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố xem xét, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với dự án vướng mắc về quỹ nhà tái định cư. Báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố phương án xử lý giải quyết dứt điểm trong tháng Chín này và tháng 10 tới.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân cấp huyện và chủ đầu tư rà soát, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và xây dựng kế hoạch năm 2024 thuộc đơn vị quản lý; trong đó, lưu ý kết quả thực hiện giải ngân kế hoạch năm 2023 sẽ là căn cứ để xem xét bố trí kế hoạch đầu tư công năm 2024.

Đồng thời, Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu thiết lập kỷ luật, kỷ cương trong đầu tư công. Các đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng. Tỷ lệ giải ngân của các sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã, các chủ đầu tư đến hết niên độ ngân sách năm 2023 không đạt tối thiểu 90% kế hoạch được giao sẽ là một trong các tiêu chí để xem xét, đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ.

Việc không hoàn thành nhiệm vụ 2 năm liên tiếp là một trong những trường hợp để xem xét miễn nhiệm cán bộ theo quy định tại Quyết định số 41-QĐ/TW ngày 03/11/2021 của Ban Chấp hành Trung ương…/.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục